Hyppää sisältöön

Tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden lisätullit tuonnissa keskeytetään 1.1.2024 alkaen

Julkaisuajankohta 21.12.2023 11.00
Tiedote

Euroopan komission asetuksella (EU) 2018/866 ja myöhemmin myös asetuksella (EU) 2020/502 on otettu käyttöön lisätulleja tietyille Yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille tuonnissa Euroopan unioniin. Lisätulleja on sovellettu moniin eri tuoteryhmiin. Kaikki tuotteet käyvät ilmi näissä vuonna 2018 ja 2020 laadituissa asetuksissa. 

Nyt komissio on ilmoittanut uudella asetuksella (EU) 2023/2882, että vuoden 2018 asetuksen liitteessä I ja II lueteltujen tuotteiden tuontia koskevien ylimääräisten arvotullien soveltaminen keskeytetään 1.1.2024 alkaen. Keskeyttäminen jatkuu 31.3.2025 asti. 

Komissio on lisäksi ilmoittanut, että vuoden 2020 asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa lueteltujen tuotteiden tuontia koskevien ylimääräisten arvotullien soveltaminen keskeytetään 1.1.2024 alkaen. Myös näiltä osin keskeyttäminen jatkuu 31.3.2025 asti.

Nykyiset lisätullit ovat käytössä vuoden 2023 loppuun asti. Komissio tarkastelee myös jatkossa, mistä tavaroista lisätulleja on maksettava. 

Lisätietoja: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet