Hyppää sisältöön

Tiettyjen hiili- ja terästuotteiden alkuperä pitää osoittaa tuonnissa 30.9.2023 alkaen

Julkaisuajankohta 3.10.2023 8.32
Tiedote

Neuvoston asetuksen (EU) 844/2014 3 g- artiklan d-kohdassa kielletään liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti tai ostaminen EU:hun 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen suoraan tai välillisesti, jos tuotteiden jalostuksessa kolmannessa maassa on käytetty tiettyjä Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita.

Tämän vuoksi tuojien on tuontihetkellä esitettävä näyttö siitä, mistä alkuperämaasta jalostuksessa käytetyt rauta- ja terästuotteet ovat, jos tuotetta on jalostettu EU:n ulkopuolisessa maassa.

Miten alkuperämaa osoitetaan?

Asetuksessa ei ole säädetty, mitkä asiakirjat katsotaan näytöksi. Esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla voi kuitenkin esittää näyttöä tuotteen alkuperämaasta:

  • Erilaiset alkuperäselvitykset (esim. alkuperätodistus)
  • Tekniset tuotetiedot ja tuotantokuvaukset 
  • Viranomaisten asiakirjat  
  • Teolliseen prosessiin liittyvät asiakirjat (esim. valmistus- ja jalostusprosessin dokumentaatio ja valmistajan materiaalitodistukset, kuten Mill Test Certificate) 
  • Dokumentit maantieteellisistä merkinnöistä
  • EU:n ulkopuolisen maan laatimat alkuperä- tai luokittelupäätökset
  • EU:n ulkopuolisen maan tulli-ilmoitukset ja niiden sisältämät tiedot.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa asiakirjatodisteet negaatiokoodilla ”Y824 (todisteet tuotteen jalostamiseksi kolmannessa maassa käytettävien rauta- ja teräpanosten alkuperämaasta)”. 

Tulli arvioi näytön riittävyyden tapauskohtaisesti

Tulli harkitsee näytön riittävyyden tapauskohtaisesti. Jos alkuperämaasta ei esitetä näyttöä, Tulli ei hyväksy tullausta. Esimerkiksi pelkästään alkuperätodistus ei ole riittävä näyttö.

Tulli ei anna etukäteen hyväksyntää asiakirjoista tai niiden riittävyydestä, vaan arviointi tapahtuu tarvittaessa tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä.
 
Lisätietoja:
Pakotteiden koottu eli konsolidoitu versio: Neuvoston asetus (EU) N:o 844/2014
Euroopan komission vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Venäjään kohdistuvista pakotteista: Frequently asked questions – Sanctions against Russia (europa.eu) (englanniksi)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Pakotteet