Hyppää sisältöön

Tariffikiintiöt maataloustuotteille Ukrainasta

23.12.2015 13.27
Tiedote

117/2015, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen Ukrainasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Asetus (EU) N:o 2015/2405; julkaistu EUVL L 333/19.12.2015, s. 91-96. Asetus on tullut voimaan 20.12.2015 ja sitä sovelletaan 1.1.2016 alkaen.

EU:n ja Ukrainan välille neuvotellun assosiaatiosopimuksen tullietuudet on pantu täytäntöön ennakolta myöntämällä Ukrainasta peräisin oleville tuotteille yksipuolisesti tullietuuksia unionissa 23.4.2014 lähtien asetuksella 374/2014. Yksipuolisia tullimyönnytyksiä sovelletaan vuoden 2015 loppuun asti. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1.1.2016 alkaen.

Asetuksella avataan EU:n tariffikiintiöt ja suspendoidaan Ukrainasta peräisin olevien, liitteessä lueteltujen tuotteiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa kannettavat tullit liitteessä vahvistetuissa tariffikiintiöissä.

Tuotteiden mukana on oltava Ukrainan tulliviranomaisen vahvistama EUR.1 –tavaratodistus. Ks. Tullin tiedotteet (THT) 100/8.12.2015 ja 103/11.12.2015.

Komissio hallinnoi liitteessä vahvistettuja tariffikiintiöitä tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT