Hyppää sisältöön

Sanomailmoittaja: valmistaudu uuteen tapaan pyytää tuonnin oikaisua

Julkaisuajankohta 15.9.2022 13.00
Tiedote

Sanomailmoittajat ottavat 5.11.2022 käyttöön päivitetyt tuonnin sanomakuvaukset. Yksi muutos on, että muutospyyntösanomaa käytetään jatkossa korjauksen lisäksi myös oikaisun hakemiseen. Muutospyyntösanoman käytön odotetaan sujuvoittavan oikaisujen käsittelyä jatkossa. Oikaisua ja korjausta pyydetään sähköisesti muutospyyntösanomalla FI413B tai sanomalla FI483B, jos ilmoitus on vähäarvoisen tavaran ilmoitus. Oikaisun pyytämisestä Tulliselvityspalvelussa julkaistaan myöhemmin oma asiakastiedote.

Muutostyyppi

Muutospyynnössä käytetään muutostyypin koodeja, jotka ovat julkaistu tuonnin sanomakuvausten koodistot-sivulla koodistossa ”NCL 063 – Muutostyyppi”. Tulliselvityspalvelussa muutostyypistä käytetään oikaisun yhteydessä nimeä oikaisutyyppi.

Kun pyydetään korjausta ilmoitukseen ennen luovutuspäätöstä, muutostyypiksi valitaan ”KOR – Korjaus”. Kun pyydetään oikaisua luovutuksen jälkeen, muutostyypiksi valitaan jokin seuraavista: ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”, ”JAL – Jälkikanto” tai ”PAL – Palautus tai peruutus”.

Kun oletetaan, että oikaisu ei vaikuta kannettaviin maksuihin, oikaisun muutostyypiksi valitaan ”OIK”. Myös tilastomuutoksen muutostyyppi on ”OIK”.

Kun oletetaan oikaisun johtavan jälkikantoon, muutostyypiksi valitaan ”JAL”.

Kun oikaisun perusteella odotetaan palautusta Tullilta, muutostyypiksi valitaan ”PAL”. Tällöin on täytettävä myös tiliyhteystiedot. Jos tilinumeroa ei ilmoiteta, palautuspyyntöä ei voida käsitellä. Vaihtoehtoisesti palautuksen voi saada käteisellä vain maksuosoituksena, jonka Tulli lähettää pankkiin. Tällöin tilinumeroa maksutavaksi valitaan ”K – Maksuosoitus/käteismaksu” eikä tilinumeroa ilmoiteta. Tilinhaltijan nimeksi ilmoitetaan henkilön nimi ja osoitetiedoissa henkilön Suomessa oleva osoite, johon pankki voi ilmoittaa maksuosoituksen saapumisesta. Tulliselvityspalvelussa maksutapa valitaan alasvetovalikosta kentässä ”Palautusmenetelmä” ja henkilön nimi ilmoitetaan kentässä ”Palautuksen saajan nimi”.

Oikaisun syykoodit

Oikaisupyynnössä pitää lisäksi ilmoittaa syykoodi. Syykoodit ovat nähtävissä koodistossa ”NCL 062 – Yhteydenoton syy – Korjaus”. Syykoodia ei ilmoiteta korjauspyynnössä. 

Jos muutostyyppi on ”OIK” eikä pyynnöllä ole vaikutusta palautuksiin tai jälkikantoon, käytetään syykoodia ”T”. Jos Tulli pyytää korjaamaan täydentävää ilmoitusta, valitaan muutostyypiksi ”OIK” ja syykoodiksi ”T”. Jos muutostyyppi on ”JAL” eli oikaisu johtaa jälkikantoon, valitaan syykoodiksi ”X”. 

Vapaamuotoinen yhteydenotto -sanomaa ei enää käytetä oikaisupyynnöissä

Kun uudet muutospyyntösanomat otetaan käyttöön, vapaamuotoisen yhteydenoton sanomaa FI439 ei enää käytetä oikaisupyynnön tekemiseen.

Vapaamuotoisen yhteydenoton sanomaa käytetään jatkossa esimerkiksi silloin, kun pyydetään pidennystä jollekin Tullin antamalle määräajalle. Lisäksi sitä käytetään tilanteissa, joissa oikaisun määräaika on ylittynyt ja oikaisua ei voi tehdä ilmoituksen tietoja muuttamalla. Tällöin oikaisupyyntö on kirjattava vapaamuotoisena tekstinä. Näissä tapauksissa yhteydenoton syyksi valitaan koodistosta ”NCL050 – Yhteydenoton syy” koodi ”006 – Muu syy”.

Lisätietoja:

UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet