Hyppää sisältöön

Sanoma-asiakas saa jatkossa Tullin aloitteesta tehdystä tullauksesta tiedon sanomalla, vaikka ei ole itse tehnyt ilmoitusta

Julkaisuajankohta 7.3.2024 12.23 | Julkaistu suomeksi 23.4.2024 klo 10.06

Tulli tekee joissakin tilanteissa omasta aloitteestaan esityksiä ja päätöksiä tullivelan kantamiseksi. Näitä voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun Tulli toteaa valvonnan yhteydessä, että muuhun tullimenettelyyn ilmoitettua tavaraa on hävinnyt tullivalvonnasta. Tällä hetkellä Tullin aloitteesta tehdyt päätösesitykset ja päätökset lähetetään postitse kaikille tullivelallisille. Jatkossa 25.5.2024 alkaen tullivelalliset, jotka ovat tuonnin sanoma-asiakkaita, saavat nämä päätösesitykset ja päätökset liitteineen myös sanomalla.

Tullialoitteisten tullivelan kantamispäätösten sanomaliikenne ‒ esimerkki

  • Asiakas on tehnyt Tullille passitusilmoituksen. Tulli toteaa tarkastuksessa osan tavarasta kadonneen passitusmenettelyn aikana. 
  • Jos passitusmenettelystä vastaava tullivelallinen on tuonnin sanomailmoittaja, Tulli lähettää hänelle kuulemispyynnön sanomalla FI430. Pyynnössä on ilmoitettu Tullin muodostamille ilmoitustiedoille annettu uusi tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.  
    • Sanoman liitteenä on tullauspäätösesitys pdf-tiedostona. Päätösesityksessä näkyy MRN-viitenumero myös siitä alkuperäisestä passitusilmoituksesta, johon tullauspäätösesitys kohdistuu. 
  • Kun asiakas on vastannut kuulemiseen sanomalla FI446 tai kuulemisaika on umpeutunut, Tulli lähettää asiakkaalle päätöksen tullivelan kantamiseksi (PTK) sanomalla FI468. Alkuperäisen passitusilmoituksen MRN-viitenumero on sanomassa tietoelementissä ”Toissijainen LRN” (FI468B/FunctionalReference@function="AdditionalLRN").
    • Sanoma-asiakas voi myös hakea pdf-tulosteina laskun sekä päätöksen tullivelan kantamisesta. Tullauspäätös on sisällöltään hieman erilainen kuin normaali tullauspäätös. Lasku on aina käteislasku.  

Sanomaliikenne-esimerkki julkaistaan myöhemmin tuonnin sanomaliikenneoppaassa uutena käyttötapauksena.

Tuonnin sanomailmoittaja saa tiedot myös postitse

Tulli lähettää sanoman lisäksi myös postitse 25.5.2024 jälkeenkin tuonnin sanomailmoittajille esityksen ja päätöksen tullivelan kantamiseksi liitteineen. Postitse lähetettyyn kuulemispyyntöön saa vastata postitse tai sähköpostitse.

Tullialoitteisista päätösesityksistä ja päätöksistä ei lähetetä kuulemispyyntöjä ja dokumentteja Tulliselvityspalvelun kautta, ja sanomalla tai postitse lähetettyihin pyyntöihin ei voi vastata Tulliselvityspalvelussa.  

Testaus

Ohjelmistokehittäjät voivat halutessaan testata tullialoitteisten jälkikantopäätösten sanomaliikennettä Tullin kanssa. Toistaiseksi testaus voidaan järjestää kuitenkin vain etukäteen sovitun enintään kahden viikon jakson aikana. Testausaika on sovittava erikseen Tullin kanssa.  

Lisätietoja: UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet