Hyppää sisältöön

Rekisterihaasteita ja ratkaisuja

3.5.2024 8.26
Blogi

Hiilirajamekanismin (CBAM) siirtymäkauden ensimmäinen raportointikausi päättyi vuodenvaihteessa ja CBAM-tavaroita maahantuoneiden piti jättää raportti CBAM-siirtymärekisteriin tammikuun loppuun mennessä. Raportteja saapui vilkkaimmin juuri tammikuun viimeisinä päivinä ja aika oli CBAM:n näkökulmasta kiireistä niin maahantuojille kuin Tullille. Tässä blogikirjoituksessa käsittelen niitä teknisiä haasteita, joita ratkoimme. Esille nousevista huomioista saattaa olla hyötyä niille, jotka ovat vasta tämän vuoden puolella maahantuoneet CBAM-tavaroita ja jotka ovat ensimmäistä kertaa kirjautumassa siirtymärekisteriin.

Komission upouudessa rekisterissä nousi esiin vuoden alussa erilaisia teknisiä haasteita, joita komissio selvitti ja ratkaisi tiivistä tahtia yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Myös Tullissa selvitimme yhdessä maahantuojien kanssa heidän kohtaamiaan haasteita rekisterin käytössä ja välitimme tietoa komissiolle.

Komission järjestelmän ylläpitäjä ratkoi ilmenneitä ongelmia nopealla tahdilla. Tiedot komission siirtymärekisteriin tekemistä tuoreimmista korjauksista ja muutoksista löytyvät komission verkkosivulta dokumentista ”IT Releases - Fixes in CBAM Transitional Registry”.

Korjausten lisäksi komissio teki rekisteriin joitain teknisiä muutoksia maahantuojilta ja jäsenvaltioiden viranomaisilta saadun palautteen perusteella. Yksi tällainen on mahdollisuus käyttää aiempien raportointikausien raportteja pohjana uusille raporteille. Toivon mukaan tämä toiminnallisuus nopeuttaa uusien raporttien tekemistä.

Oikeita ja vääriä valintoja

Hiilirajamekanismi asettaa maahantuojille uusia velvoitteita ja tarkoittaa käytännön toimia, selvittämistä ja tekemistä. CBAM-raporttia jätettäessä ensimmäinen tekninen toimenpide on sisäänkirjautuminen komission siirtymärekisteriin. Valitettavasti velvoitteiden täyttäminen saattaa monella alkuun tyssätä jo tähän vaiheeseen, ja kevään aikana suuri osa Tullin eri neuvontakanavissa esitetyistä kysymyksistä onkin koskenut kirjautumiseen liittyviä ongelmia. Aihe on edelleen ajankohtainen.

CBAM-siirtymärekisteri on komission rakentama ja ylläpitämä järjestelmä. Jäsenvaltioiden roolina ja vastuulla on ollut mahdollistaa tietyin teknisin ratkaisuin sisäänpääsy järjestelmään. Kirjautumisessa toimijan pitää tehdä useita valintoja ja oikean valinnan tekeminen ei joissain kohdin käy ilmi yksiselitteisesti kirjautumissivulta. Tässä kohtaa ohjeiden lukeminen on tarpeen.

Olemme koonneet verkkosivullemme kohtaan ”Näin käytät siirtymärekisteriä” ohjeet kirjautumiseen. Yritysasiakkaat kirjautuvat järjestelmään eri valinnoilla kuin yksityishenkilöt. Ohjeiden lukeminen tarkkaan on erittäin suositeltavaa, sillä valitettavasti kirjautumisongelmien virheilmoituksista ei käy ilmi, mistä syystä kirjautuminen ei ole onnistunut ja pääsääntöisesti kirjautumisongelmat johtuivat vääristä valinnoista kirjautumissivulla.

Ohjeista ja manuaaleista

Tullin CBAM-verkkosivulle on laadittu ohje ”Esimerkki raportin laatimisesta”, jonka vaiheita seuraamalla useimmat CBAM-ilmoittajat saivat raporttinsa jätettyä ajallaan. Ohje on tehty yleisimpiä tilanteita silmällä pitäen. Erikoistilanteiden osalta yksityiskohtaisempia tietoja rekisterin käytöstä löytyy komission verkkosivullaan julkaisemasta ohjeesta ”Transitional CBAM registry user manual for Declarants”. Varsinaisesta pikaoppaasta ei ole kyse, sillä sivuja opuksella on 85.

Raportin laatiminen edellytti tarkkuutta senkin osalta, että virheellisen kohdan täyttäminen tai väärä valinta saattoi johtaa myöhempään virheilmoitukseen, kun raporttia oli lopulta validoimassa ja jättämässä. Rekisterin käytössä yrityksen ja erehdyksen menetelmä saattoi johtaa epätoivottavaan lopputulemaan. Valitettavasti varsinkin tammikuussa toimijat kohtasivat myös virheilmoituksia, joiden syynä ei ollut väärien valintojen tekeminen. Osa johtui järjestelmän virheistä, joita komissio siis korjasi kovaa vauhtia.

Tullissa tuemme ongelmatilanteiden ratkaisuissa ja tarvittaessa selvitämme ongelmien syitä järjestelmän ylläpitäjän kanssa. Komission verkkosivulle on koottu lista siirtymärekisterissä esiin tulevista virheilmoituksista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Omatoimista ongelmanratkaisijaa varten lista löytyy verkkosivun tiedoston ”CBAM Quarterly Report structure (XLS format)” välilehdeltä ”Error Messages Glossary”.

Tulli neuvoo hiilirajamekanismista. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme https://tulli.fi/hiilirajamekanismi. Muistathan tilata hiilirajamekanismi-uutiskirjeemme ja asiakastiedotteemme.

- Jussi Törmänen

Kirjoittaja toimii Tullin CBAM-toiminnossa lakimiehenä.

 

Avainkäsitteitä

 • Siirtymäkauden raportti
  Komission CBAM-siirtymärekisteriin jätettävä raportti, jossa ilmoitat raportointikaudella maahantuomasi CBAM-tavarat, niiden valmistuksessa aiheutuneet suorat ja epäsuorat päästöt, ja mahdollisesti alkuperämaassa maksetun hiilen hinnan ja siitä saadut kompensaatiot. Raportti pitää jättää rekisteriin kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.
   
 • Siirtymärekisteri
  Komission ylläpitämä rekisteri, johon siirtymäkauden raportti jätetään. Älä toimita tietoja (esim. Excel-taulukkoa) suoraan Tullille, vaan tiedot tulee ilmoittaa komission rekisteriin.
   
 • ​​​Validointi
  CBAM-siirtymärekisterissä CBAM-raportti pitää validoida ennen sen lähettämistä. Validoinnissa järjestelmä tarkistaa, että raportille on jätetty kaikki tarvittavat tiedot oikeassa muodossa ja että käyttäjän syöttämät tiedot eivät ole keskenään ristiriidassa.