Hyppää sisältöön

Opinnäytetyöt siivittävät Tullin ICT-strategiatyötä

Julkaisuajankohta 1.7.2022 9.24
Tiedote

Osaaminen on yksi Tullin arvoista, ja se myös näkyy työkulttuurissamme selvästi. Panostamme työntekijöidemme ammattitaitoisuuteen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi koulutuksilla, verkostoitumalla ja oman työn kehittämisellä voi oppia uusia taitoja ja vahvistaa omaa osaamista. Tullilaisia kannustetaan myös osallistumaan työryhmiin, joissa toimintaamme ja organisaatiotamme kehitetään verkostoitumalla yli organisaatiorajojen. 

Työpöydällä on kannettava tietokone, pahvinen kahvimuki ja vesilasi.

Monet tullilaiset suorittavat työn ohella vaativia opintoja ja miettivät kuumeisesti, mistä saisivat kiinnostavia, omaa työtänsä ja myös Tullin kehittämistä tukevia harjoitustyö- tai opinnäytetyöaiheita. Vastaavasti Tullissa on käynnissä erilaisia kehitysprojekteja, joissa tarvitsemme tietoa siitä, miten asioita muualla tehdään, sekä miten asiaa on tutkittu ja analysoitu tieteellisestä näkökulmasta. Tarvitsemme Tullissa faktapohjaa, johon kehitystyömme nojaa.

Yksi tapa ratkaista asia on ostaa konsulttipalveluita. Toinen tapa on tunnistaa, mistä aiheista tarvitsemme tutkimustietoa ja löytää sopivat opiskelijat, joille voimme tarjota opinnäytetyön aiheita. Jälkimmäistä tapaa on toteutettu onnistuneesti Tullin ICT ja teknologia 2030 strategiatyökokonaisuudessa.

– Löysimme useita tullilaisia, jotka opiskelevat töiden ohella ja joille pystyimme tarjoamaan opinnäytetyön aiheita, joissa tarkastellaan Tullin ICT-toimintaa. Opiskelijat tuottavat tutkimuksillaan kehitystyötämme varten arvokasta dataa, joten kaikki osapuolet hyötyvät tästä ratkaisusta, työkokonaisuuden vetäjä Anu Autio kertoo.

Vertaistukea ja oppia omaan työhön

Kun löytyy kiinnostava ja työhön sopiva aihe, opinnäytetyön teosta on hyötyä niin opintoihin kuin omaan työhönkin. Haastattelimme neljää tullilaista, jotka opiskelevat työn ohella ja tekevät Tullille opinnäytetyötä.

Elina Raipala opiskelee tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Hän vertailee opinnäytetyössään valtionhallinnon organisaatioiden ICT-työtä, tavoitteena löytää hyviä malleja Tullin IT-hallintamallin kehitykseen.

– Olen oppinut opinnäytetyön tekemisen aikana erilaisia tapoja ICT-työn järjestämiseen ja samalla syventänyt ymmärrystäni Tullin IT-hallintamallista. Olen tullut Tulliin töihin vuoden 2021 lopulla, eli opinnäytetyön aihepiiriin tutustuminen Tullissa on toiminut myös hyvänä perehdyttäjänä. Tullille tekemäni selvitys hyödyttää suoraan opintojeni edistymistä, sillä voin käyttää selvityksen aineistoa melkein sellaisenaan opinnäytetyöni empiirisenä osiona, Elina kertoo.

Kun useampi tullilainen tekee opinnäytteitään yhtä aikaa, toisilta saatu vertaistuki on arvokasta.

– Meitä on useampi tullilainen tekemässä opinnäytetyötään Tullin ICT-työn kehittämistä varten ja saamme toisiltamme vertaistukea. Uskon, että käymämme keskustelut parantavat sekä opinnäytetöiden että Tullille tuotettavien materiaalien laatua, Elina sanoo.

Osallistava kulttuuri on mahdollisuus kaikille

Käsiä asettelemassa post it -lappuja pöydälle.

Muutosjohtaminen on Tullissa ajankohtainen teema, joka näkyy Tullin strategiassa ja sen kehitystoimenpiteissä. Mika Salonen tekee opinnäytetyötään tietohallinnon organisaatiomuutoksen ammattimaisesta johtamisesta. Opinnäytetyö tukee hänen rooliaan tiimin esihenkilönä.

– Aiheen tutkimisesta on ollut jo nyt apua ja on ollut mielenkiintoista rakentaa verkostoa aiheeni ympärille. Monelta taholta on löytynyt apua, asiantuntemusta ja kiinnostusta muutosjohtamiseen liittyen. On ollut hauska huomata, miten kaikki liittyy kaikkeen, Mika naurahtaa.

Kehitystyöhön ja vaikuttamaan pääsevät kaikki, vaikka eivät olisi mukana strategia- ja kehitystyön ytimessä. Tästä toinen hyvä esimerkki löytyy tietohallinnossa tiiminvetäjänä työskentelevän Tuulia Toimelan työstä. Hän opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoiminnan teknologioista. Hän tarkastelee tutkimuksessaan erilaisia vaihtoehtoja ICT-toiminnan organisointiin.

– Hyödynnän opinnäytetyössäni koostettua tietoa, tieteellisiä tutkimuksia, alan parhaita käytäntöjä ja verrokkiorganisaatioiden kokemuksia. Haluamme kehittää Tullin ICT-toimintaa yhteisöllisesti ja osallistavasti, palvelumuotoilun maailmasta menetelmiä lainaten, Tuulia kertoo.

Tuulia mukaan parin tiimin kanssa on jo lähdetty kokeilemaan yhteistä tuotehallintaa. Tämä tarkoittaa myös uudenlaista vastuunjakoa ja roolitusta tiimeissä asiantuntijoiden ja esihenkilöiden kesken. Tästä kokeilusta Tuulia saa tärkeitä huomioita opinnäytetyöhönsä, mutta toisaalta opinnot ja opinnäytetyön myötä syvällinen perehtyminen teemaan antaa paljon hänen perustyöhönsä tiiminvetäjänä.

Hyväksi havaittu malli, jota kannattaa hyödyntää

Käsiä läppärin ympärillä.

Tullilaiset ovat motivoituneita ja kehityshenkisiä työntekijöitä, mistä innokkuus opiskella työn ohella myöskin kertoo. Opinnäytetöiden tekeminen Tullin kehitystyön tarpeisiin on hyväksi havaittu toimintamalli, josta sekä opiskelija että työnantaja hyötyvät. Opinnäytetyötä tekevät ovat kokeneet prosessin Tullissa sujuvaksi ja mielekkääksi. Yksin ei tarvitse jäädä, sillä apua saa osaavilta työkavereilta.

– Koen, että minun on helppo tehdä Tullille opinnäytetyötä. Olemme löytäneet minua kiinnostavan ja työhöni hyvin istuvan aiheen ja saan siihen monelta suunnalta tukea Tullissa, Tuulia kertoo.

Työnantajalle tehty opinnäytetyö motivoi opiskelijaa ja kannustaa hyödyntämään oppimaansa omassa työssään. Toimivaksi koettua mallia aiotaan käyttää jatkossakin, silmällä pitäen myös Tullin ulkopuolisia opiskelijoita. Elina kannustaakin muita tullilaisia pohtimaan, olisiko jossakin tekemisessä mahdollisuuksia käyttää apuna opinnäytetöiden tekijöitä.

– Esimerkiksi korkeakouluilla on omia portaalejaan, joihin voi ilmoittaa opinnäytetyötoimeksiantoja. Lisäksi opiskelevia tullilaisia rohkaisen pohtimaan, voisiko omia kurssi- tai opinnäytetöitä nivoa osaksi Tullin tekemistä, Elina kiteyttää.

Kiinnostaisiko sinua tehdä opinnäytetyösi tai pro gradu -tutkielma Tullille? Ole yhteydessä tulli.koulutus(at)tulli.fi niin sovitaan sopiva aihe yhdessä!

Teksti: Veera Kokko, Milja Aartolahti, Anu Autio

Artikkeli