Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

8.4.2010 15.21
Tiedote

64/2010, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 1 ja 8 päivänä huhtikuuta 2010 tiedonannot (2010/C 87/02 ja 2010/C 90/05) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:ot 87 ja 90. Nämä tiedonannot sisältävät muutoksia Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 133, 30.5.2008, s.1).

Liitteet: EUVL C 87/1.4.2010, s. 9 ja EUVL C 90/8.4.2010, s. 3

THT