Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 1.3.2010 11.09
Tiedote

37/2010, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 26 päivänä helmikuuta 2010 tiedonannon (2010/C 48/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 48 (EUVL C 48/26.2.2010, s. 3). Tämä tiedonanto sisältää muutoksia Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 133, 30.5.2008, s.1).

THT