Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia

Julkaisuajankohta 13.5.2022 13.38
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) ja uusia luokittelusuosituksia. Luettelo näistä muutoksista ja suosituksista on julkaistu komission tiedonannossa 2022/C 193/01, EUVL C 193, 12.5.2022, s. 1-3. 

Muutokset ja suositukset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan. 

Englanninkieliset muutosten ja suositusten tekstit ovat alla. 

Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan Tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin sivulla Käsikirjat.

Tiedonannossa mainitut Harmonoidun järjestelmän komitean raporttien liitteet W, O/17, T/4, T/8, L ja M/1 eivät sisälly tähän asiakastiedotteeseen. Liitteissä T/2, T/3, T/6, T/7 ja T/11 ilmoitetut luokittelupäätökset on julkaistu asiakastiedotteessa 1.10.2021.

Lisätietoja
Tavaran tullinimikkeet
yritysneuvonta.(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet