Hyppää sisältöön

Kiinalaisen titaanidioksidin tuonti kirjataan. Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

Julkaisuajankohta 7.6.2024 10.03
Tiedote

Euroopan komissio aloitti marraskuussa 2023 tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää, pitäisikö Kiinasta peräisin olevasta titaanidioksidista kantaa polkumyyntitullia. Nyt titaanidioksidin tuonti asetetaan kirjaamisvelvoitteen alaiseksi 8.6.2024 alkaen yhdeksän kuukauden ajaksi. 

Kirjaamisvelvoitteen kohteena oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva titaanidioksidi, jonka kemiallinen kaava on TiO2, kaikissa muodoissa, titaanioksideina tai titaanidioksidiin perustuvissa pigmenteissä ja valmisteissa, joissa on vähintään 80 prosenttia titaanidioksidia kuiva-aineen painosta, hiukkaskoosta riippumatta. Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2823 00 00 ja 3206 11 00 (Taric-koodit 2823 00 00 10 ja 2823 00 00 30).

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa tullit takautuvasti, jos tutkimusten tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulleja. Mahdolliset tulevat tullit määritetään tutkimuksen tulosten perusteella.    

Kirjaamisesta kerrotaan enemmän komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2024/1617. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. 

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Lisätietoja
Polkumyynti- ja tasoitustullit 
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyyntitulli