Hyppää sisältöön

Joustot hiilirajamekanismin siirtymäkauden raportoinnissa

7.12.2023 12.42
Blogi

Uusi vuosi on pian täällä, ja hiilirajamekanismin (CBAM) käyttöönotto etenee vauhdilla. Mekanismin siirtymäkausi on nyt käynnissä, ja Tullissa valmistaudumme raportointikauden alkamiseen. Päästötietojen raportointivelvoitteet ovat tiukat, mikä saa aikaan merkittäviä haasteita toimijoille. Komission säätämät siirtymäkautta koskevat joustot tuovat tilanteeseen hieman helpotusta ja ne ovat käytössä erityisesti siirtymäkauden alussa.

JOUSTO 1: Päästötiedot

Siirtymäkaudella CBAM-tavaroita maahantuovilla on raportointivelvoite tuomiensa tavaroiden valmistuksessa syntyneistä päästöistä (ks. poikkeukset CBAM-sivulta ja asetukselta). Erityisesti haasteita voi aiheuttaa juuri näiden päästötietojen saaminen tavaroiden valmistajilta.

Siirtymäkauden alussa (kolme ensimmäistä raportointikautta, eli 30.6.2024 saakka) voit käyttää päästötietoina komission julkaisemia oletusarvoja. Eli jos et ole saanut tavaroiden valmistajalta päästötietoja, voit käyttää suoraan näitä oletusarvoja. Niiden avulla saat tehtyä raportin komission CBAM-siirtymärekisteriin, vaikka tavaroiden toimittaja olisikin ilmoittanut sinulle, ettei pysty vielä toimittamaan päästötietoja kyseisiltä raportointikausilta.

Komissio julkaisee oletusarvot verkkosivuillaan.

Loppuvuoden osalta (eli 31.12.2024 saakka) voit käyttää päästötietoina jotain kolmesta seuraavasta vaihtoehdosta:

 • Laitoksen sijaintipaikassa noudatettava hiilen hinnoittelujärjestelmä. 
 • Laitoksen sijaintipaikassa noudatettava pakollinen päästöjen tarkkailujärjestelmä. 
 • Laitoksessa noudatettava päästöjen tarkkailujärjestelmä, johon voi sisältyä akkreditoidun todentajan tekemä todentaminen.

Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että vaihtoehdolla saavutetaan samanlainen päästötietojen kattavuus ja tarkkuus kuin CBAM-lainsäädännössä määritetyillä menetelmillä. Näiden vaihtoehtojen käyttäminen edellyttää siis jo enemmän työtä ja taustaselvitystä kuin kolmen ensimmäinen raportointikauden ”jousto”.

Jos nämä vaihtoehdot eivät ole käytössäsi, päästötiedot pitää ilmoittaa ilman ”joustoja” laitoskohtaisesti ja CBAM-lainsäädännön mukaisesti määriteltynä. Päästötietojen määrittäminen ja ilmoittaminen on säännelty lainsäädännössä tarkasti. Todennusta ei sen sijaan tässä vaiheessa edellytetä, vaan todennusjärjestelmä otetaan käyttöön vasta 1.1.2026.

JOUSTO 2: Raportin jälkikäteinen muuttaminen

Kun olet toimittanut raportin siirtymärekisteriin, voit muuttaa sitä jälkikäteen omalla ilmoituksella. Sen voit tehdä rekisterissä, jossa myös muutokset tehdään. Kolmen ensimmäisen raportointikauden raportteja voit muuttaa 31.7.2024 saakka. Edellytyksenä on, että olet toimittanut raportin alkuperäisessä määräajassa.

Siirtymäkauden myöhemmässä vaiheessa voit muuttaa raporttia kahden kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Myös tällöin oma ilmoitus siirtymärekisterissä riittää. Edellytyksenä tällöinkin on, että raportti on toimitettu rekisteriin määräaikaan mennessä.

Jos myöhemmin huomaat esimerkiksi, että jättämässäsi raportissa on ollut virheitä tai olet saanut uusia korjattuja päästötietoja tavaroiden valmistajalta, voit hakea suostumusta raportin jälkikäteiseen muuttamiseen. Hakemuksen (riittävän selvityksen kera) voi tehdä Tullille vuoden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Tulli tekee asiassa päätöksen ja sen jälkeen muutokset pitää tehdä siirtymärekisterissä kuukauden kuluessa.

Tulli tarjoaa neuvontaa hiilirajamekanismista. Jos sinulla on siirtymäkautta koskevia kysymyksiä, voit esimerkiksi lähettää meille sähköpostia osoitteeseen cbam@tulli.fi. Muistathan tilata hiilirajamekanismi-uutiskirjeemme ja asiakastiedotteemme.

- Jussi Törmänen 

Kirjoittaja toimii Tullin CBAM-tiimissä lakimiehenä.

 

Avainkäsitteitä:

 • Raportointikausi
  Vuosineljännes. Esimerkiksi ensimmäinen raportointikausi on 1.10. - 31.12.2023, jonka osalta raportti jätetään viimeistään 31.1.2024.
 • Siirtymäkausi
  1.10.2023 - 31.12.2025. Tässä vaiheessa CBAM-todistuksia ei vielä osteta.
 • Siirtymäkauden raportti
  Komission siirtymärekisteriin jätettävä raportti, jossa ilmoitat raportointikaudella maahantuomasi CBAM-tavarat, niiden valmistuksessa aiheutuneet suorat ja epäsuorat päästöt, ja mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

  Raportti pitää jättää rekisteriin kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.
 • Siirtymärekisteri
  Komission ylläpitämä rekisteri, johon siirtymäkauden raportti jätetään. Älä toimita tietoja (esim. Excel-taulukkoa) suoraan Tullille, vaan tiedot tulee ilmoittaa komission rekisterissä.
 • Siirtymäkaudella sovellettava lainsäädäntö
  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/956 hiilidioksidipäästöjen säätömekanismin perustamisesta rajalle.

  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1773 rajalle perustettua hiilidioksidipäästöjen säätömekanismia koskeviin siirtymäkauden raportointivelvoitteisiin liittyvistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/956 soveltamissäännöistä.