Hyppää sisältöön

Hiilirajamekanismin käytännön haasteet raportointikaudella

26.6.2023 9.14
Blogi

Hiilirajamekanismi (CBAM) alkaa lokakuussa 2023 raportointivelvollisuutena.  Raportointivelvollisuus koskee tuojia, jotka tuovat EU:n ulkopuolelta rautamalmia, sähköä, vetyä ja tiettyjä lannoitteita, alumiinitavaroita, sementtitavaroita ja rauta- ja terästavaroita sekä niistä valmistettuja tavaroita, kuten ruuveja, muttereita ja prikkoja.

Raportoitavia tietoja ovat muun muassa tuotteiden valmistuspaikka ja niiden valmistuksesta aiheutuneet epäsuorat ja suorat päästöt. Ensimmäinen raportti koskee tämän vuoden viimeisen kvartaalin tuonteja ja raportti päästöistä tulee lähettää komission järjestelmään tammikuussa ensi vuonna. Järjestelmän eli CBAM-rekisterin ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua syyskuussa.

Raportin lähettäminen edellyttää asiakkaalta EORI-rekisteröintiä ja tiedot täytetään raporttipohjaan. Raportista tulee erittäin laaja, jos esimerkiksi tuotteita on paljon ja tuotteiden valmistajia on monessa tehtaassa sekä monessa maassa. Päästötiedot ovat siis tuote- ja tehdaskohtaisia niin, että tehtaan eri tuotantolinjatkin otetaan huomioon.

Maahantuojalla on luonnollisesti vaikeuksia, jos tuotteita ostaessa ei ole sovittu tuotteiden myyjän kanssa päästötietojen saamisesta tuotteiden valmistajalta. Komissio tarkastaa raportteja ja ilmoittaa jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille puutteista raporteissa.

Alkuvaiheessa on tärkeää, että maahantuoja lähettää raportin, vaikka hänellä on vaikeuksia saada päästötietoja. Raporttia on mahdollista korjata myöhemmin, varsinkin kahta ensimmäistä kvartaalia (Q4/2023 ja Q1/2024), joiden osalta tulee mahdollisesti joustoa raportin korjaamisen määräaikoihin. Asia tarkentuu, kun täytäntöönpanosäädösluonnokset hyväksytään myöhemmin kesällä.

Mikäli raporttia ei ole laadittu lainkaan, on todennäköistä, että kansallinen viranomainen (Suomessa ehdotettu Tullia) määrää raportoinnin laiminlyönnistä virhemaksua. Maahantuojien on hyvä tiedostaa, että useat määrätyt CBAM-virhemaksut voivat estää luvan saamisen, kun CBAM-tuotteiden maahantuonti muuttuu luvanvaraiseksi vuonna 2026.

Tullillekin asia on uusi ja haastava. Kasvatamme parasta aikaa omaa päästölaskentaosaamista ja muutoinkin valmiutta hoitaa meille tämän vuoden lopussa kansallisella lailla mahdollisesti säädettävää hiilirajamekanismin kansallisen viranomaisen tehtävää. Viimeistään lokakuun alussa ensimmäisille maahantuoduille CBAM-tuotteille tulee vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä päätöshuomautus päästötietojen raportointivelvoitteesta. Osalle asiakkaista tämä tulee yllätyksenä ja siitä alkaa yhteinen polkumme hiilirajamekanismin parissa heidän kanssaan. Hyvää kesää!

Komissio on julkaissut luonnoksen CBAM-asetuksen 35 artiklan täytäntöönpanoasetuksesta. Komissio pyytää sidosryhmiltä palautetta luonnoksesta.
Palautelomake ja asetusluonnos löytyvät tästä linkistä.


Tom Ferm
Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja