Hyppää sisältöön

Hae Tulliin CBAM-asiantuntijaksi!

3.4.2023 17.01
Blogi

Tulliin tarvitaan ydinosaajia uuden hiilirajamekanismin menestyksellisen toimeenpanon varmistamiseksi. Tarvitsemme tässä vaiheessa erityisesti lakimiesosaamista ja teknillistä päästölaskennan osaamista.

Mikä ihmeen CBAM?

CBAM on EU:ssa pian voimaan tulevan hiilirajamekanismin englanninkielisen nimen (Carbon Border Adjustment Mechanism) lyhenne, jota käytetään arkikielessä synonyyminä mekanismin viralliselle nimelle. Hiilirajamekanismin pääasiallinen tarkoitus on hiilivuodon ehkäiseminen.  

Hiilivuoto? 

Outo sana. Silti hyvin merkityksellinen tämän Tullille tulevan uuden tehtäväkokonaisuuden kannalta. 
Termi ”hiilivuoto” kuvaa lyhyesti tilannetta, jossa teollisuuslaitosten päästöjä ”ulkoistetaan” EU:n ulkopuolisiin matalamman ympäristösääntelyn maihin. Toisin sanoen tuotantoa siirretään näihin maihin.

Termi on peräisin ajalta, kun EU:n päästökauppajärjestelmää alettiin soveltaa noin 20 vuotta sitten. Päästökaupassa lasketaan vuosittain pienenevä määrä päästöoikeuksia liikkeelle osin myymällä ne huutokaupassa, osin jakamalle ne ilmaiseksi korkean hiilivuodon riskin tuotantolaitoksille.

Yhden päästöoikeuden markkinahinta päästökaupan huutokaupassa on viime aikoina liikkunut reilussa 80 eurossa. Tämä niin sanottu päästökaupan ilmaisjakelu oli siis ensimmäinen hiilivuodon ehkäisymenetelmä ja sen rahallinen merkitys on ollut suuri.

Päästökaupan päästöoikeuksilla on myös jälkimarkkinat, eli päästöoikeuden ostanut tai saanut voi vapaasti käydä oikeuksilla kauppaa.  

Hiilirajamekanismista on nyt tulossa sen kaveri.

Tai no, kaveri ja kaveri… itse asiassa hiilirajamekanismin tarkoitus on vajaan kymmenen vuoden siirtymäajan kuluessa korvata päästökaupan ilmaisjakelu kokonaan, hiilirajamekanismin soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden osalta.

Kiinnostaako sinua työ, jolla merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa? 

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä rakentamaan aivan uutta järjestelmää, jolla on vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon! 

Hiilirajamekanismi on laaja kokonaisuus ja sen kehittäminen on vasta puolessa välissä. Tärkeitä elementtejä alkaen päästölaskennan metodologiasta on vasta kehitteillä. Tähän työhön etsimmekin erityisasiantuntijoita. Tehtävä on monipuolinen, koska kyse ei ole yhdestä laskentametodista, vaan laskentametodien pitää olla tuotanto- ja tavarakohtaisia. Laskentametodologioiden valmistuttua tehtävän yhdeksi tärkeäksi elementiksi muodostuu päästölaskentaan liittyvän koulutuksen, neuvonnan, tarkastamisen ja muun tullitoiminnan ohjaaminen ja tukeminen. Lue lisää erityisasiantuntijan tehtävästä ja hae!

Tarvitsemme myös lakiosaamista kokonaan uuden lainsäädännön haltuunottoon sekä sen kansalliseen ja EU-tason jatkokehittämiseen. Tullin hiilirajamekanismin lakimiehenä pääset siten mukaan vaikuttamaan kokonaan uuden lainsäädännön, oikeuskäytännön ja miksipä ei jopa kirjallisuuden syntyyn. Myös hiilirajamekanismin toimenpanoon liittyvät viranomaispäätösten valmistelu ja esittely kuuluu lakimiehen tehtäviin. Lakimiehiä tarvitaan myös hiilirajamekanismin viranomaispäätöksiin liittyvien oikaisuvaatimusten käsittelyyn.

Haimme Tulliin keväällä 2023 hiilirajamekanismin valmistelutyöhön: 

-    hiilirajamekanismitoiminnon päällikköä,
-    kahta hiilirajamekanismitoiminnon lakimiestä, joista toisella myös lähiesihenkilörooli,
-    kahta teknillistä (päästölaskennan) erityisasiantuntijaa,
-    kahta lakimiestä Tullin oikaisutoimintoon, sekä
-    tullikemistiä. 

Kiinnostuitko?   

Ensimmäinen hakukierros on päättynyt, mutta tarvitsemme osaajia hiilirajamekanismin pariin myös myöhemmissä vaiheissa. Julkaisemme kaikki avoimet tehtävät osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI 
Lue lisää hiilirajamekanismista Tullin ja Euroopan komission nettisivuilta.

Kirjoittaja:
Sture Skinnar, CBAM-projektipäällikkö