Hyppää sisältöön

Flexibilitet vid rapportering under övergångsperioden för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna

13.12.2023 15.22
Blogi

Ett nytt år är snart här, och införandet av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) framskrider i snabb takt. Övergångsperioden för mekanismen pågår som bäst, och vi på Tullen förbereder oss på den första rapporteringsperioden. Skyldigheterna att rapportera utsläppsuppgifter är strikta, vilket medför betydande utmaningar för de berörda aktörerna. Kommissionen har bestämt om en viss flexibilitet under övergångsperioden som underlättar situationen något och tillämpas särskilt i början av övergångsperioden.

FLEXIBILITET 1: Utsläppsdata

Under övergångsperioden har importörer av CBAM-varor skyldighet att rapportera de utsläpp som uppstått vid tillverkningen av de produkter som de importerar (se undantagen på CBAM-sidan och i CBAM-förordningen). Att få dessa utsläppsuppgifter av tillverkarna kan vara särskilt utmanande.

I början av övergångsperioden (de tre första rapporteringsperioderna, dvs. fram till 30.6.2024), kan du som utsläppsuppgifter använda standardvärden som offentliggjorts av kommissionen. Med andra ord så om du inte fått utsläppsuppgifter av tillverkaren, kan du direkt använda dessa standardvärden. Med hjälp av dem kan du göra rapporten i kommissionens CBAM-övergångsregister, fastän leverantören av varorna har meddelat dig att den ännu inte kan lämna utsläppsuppgifterna för rapporteringsperioden i fråga.

Kommissionen offentliggör standardvärden på sin webbplats

För resten av året (dvs. till och med 31.12.2024) kan du som utsläppsuppgift använda något av följande alternativ:

 • Ett system för koldioxidprissättning där anläggningen är belägen 
 • Ett obligatoriskt system för utsläppsövervakning där anläggningen är belägen. 
 • Ett system för utsläppsövervakning vid anläggningen som kan omfatta verifiering utförd av en ackrediterad kontrollör.

Då förutsätts det dock att alternativet leder till liknande täckning och noggrannhet för utsläppsdata jämfört med de metoder som fastställs i CBAM-lagstiftningen. Användningen av dessa alternativ kräver alltså mera arbete och bakgrundsutredning än ”flexibiliteten” för de tre första rapporteringsperioderna.

Om du inte kan använda dig av dessa alternativ, ska utsläppsuppgifterna lämnas utan ”flexibilitet” per anläggning och enligt CBAM-lagstiftningen. Fastställandet och deklareringen av utsläppsuppgifterna regleras noggrant i lagstiftningen. Ingen verifiering förutsätts i detta skede utan verifieringssystemet införs först den 1 januari 2026.

FLEXIBILITET 2: Ändring av rapporten i efterhand

När du har lämnat in en rapport i övergångsregistret, kan du ändra på rapporten i efterhand med egen anmälan. Ändringarna kan göras i registret. Du kan ändra rapporterna för de tre första rapporteringsperioderna till och med den 31 juli 2024 Förutsättningen är att du har lämnat in rapporterna inom den ursprungliga tidsfristen.

Senare under övergångsperioden kan du göra ändringar i rapporter inom två månader efter utgången av rapporteringsperioden. Även då räcker det med en egen anmälan i övergångsregistret. Förutsättningen är också då att du har lämnat in rapporten inom den ursprungliga tidsfristen.

Om du senare märker t.ex. att det funnits fel i en rapport du lämnat in eller om du har fått korrigerade utsläppsdata från tillverkaren, kan du ansöka om samtycke till ändring av rapporten i efterhand. Ansökan (med tillräcklig utredning) kan lämnas till Tullen inom ett år efter utgången av rapporteringsperioden. Tullen fattar beslut i ärendet och därefter ska ändringarna göras i övergångsregistret inom en månad.

Tullen tillhandahåller rådgivning om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Om du har frågor om övergångsperioden kan du skicka e-post till oss på adressen cbam@tulli.fi. Kom ihåg att prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra kundmeddelanden om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

-  Jussi Törmänen 

Skribenten arbetar som jurist i Tullens CBAM-team.

Nyckelbegrepp:

 • Rapporteringsperiod
  Ett kvartal. Till exempel så är den första rapporteringsperioden 1.10–31.12.2023, för vilken rapporten ska lämnas in senast 31.1.2024.
 • Övergångsperiod
  1.10.2023–31.12.2025. I detta skede köps inga CBAM-certifikat ännu.
 • Rapport under övergångsperioden
  En rapport som lämnas in i kommissionens övergångsregister med uppgifter om de CBAM-varor man importerat under rapporteringsperioden, om de direkta och indirekta uppsläpp som uppstått vid tillverkningen av varorna, och i förekommande fall, det koldioxidpris som betalats i ursprungslandet och kompensationen för detta pris.

  Rapporten ska lämnas in i registret inom en månad efter utgången av rapporteringsperioden.
 • Övergångsregistret
  Kommissionens register där övergångsperiodens rapporter lämnas in. Lämna inte uppgifterna (t.ex. en excel-tabell) direkt till Tullen, utan lämna in dem i kommissionens register.
 • Lagstiftning som tillämpas under övergångsperioden
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1773 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 vad gäller rapporteringsskyldigheter inom ramen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränsen under övergångsperioden.