Hyppää sisältöön

EU:s tullreform innebär stora förändringar i Tullens verksamhetsfält

Utgivningsdatum 23.10.2023 10.49 | Publicerad på svenska 27.11.2023 kl. 10.45
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade i maj ett förslag på en tullreform för EU, med målsättningen att göra tullarnas verksamhet snabbare och mera effektiv. Efter reformen skulle näringsidkare kunna använda sig av enklare tullförfaranden och det skulle vara smidigare att lämna in tulldeklarationer. Om reformen blir verklighet kommer den också i stor utsträckning att förändra Finska tullens verksamhetsfält.

De redovisade sammanfattningarna av reformens huvudpunkter och Tullens synpunkter på dem, har utarbetats utifrån det material som var i användning och de beskriver experternas bästa uppfattning i nuläget. Tullreformens utveckling följs upp och bedömningarna preciseras vid behov. Många väsentliga saker är fortfarande öppna och preciseras när lagstiftningsarbetet framskrider.

De viktigaste förslagen i tullreformen är:

  1. Skapande av EU:s nya tullmyndighet
  2. Skapande av EU:s nya tulldatacentral
  3. Förändringar i e-handeln
  4. Den nya kundstatusen Trust and Check Trader
  5. Stegvist ibruktagande av nya deklarationer och handläggningsprocesser


Bilaga: Tullkodexreformen  

Mera information:
EU:s tullreform (Europeiska kommissionen)
EU Customs Reform (på engelska, Europeiska kommissionen)

Tulliuudistus Webbnyhet