Hyppää sisältöön

Covid-19 – Ändringar i varucertifikat beviljade i Turkiet

24.4.2020 11.26
Pressmeddelande

På grund av coronavirusläget överför Turkiet temporärt hela ansökningsprocessen för A.TR.-, EUR.1- och EUR-MED-varucertifikat till det elektroniska MEDOS-systemet. Turkiet underrättade 14.4.2020 Europeiska unionens medlemsstater om ibruktagandet av det nya elektroniska MEDOS-systemet för Form A-certifikat och andra än förmånsberättigande certifikat. Nu utvidgar Turkiet det nya ansökningsförfarandet att omfatta även förmånsberättigande varucertifikat.

Man övergår till att använda systemet 24.4.2020 och A.TR.-, EUR.1- och EUR-MED-varucertifikat som beviljats därefter är inte försedda med de turkiska myndigheternas underskrift, utan endast en elektronisk stämpel. Äktheten av ett dokument som ansökts i MEDOS-systemet kan verifieras med hjälp av QR-koden som skrivs ut på dokumentet eller webblänken som skrivs ut till höger på dokumentet.

Kommissionens guide om undantagsläget samt förteckningar över partnerland som godkänt undantagsåtgärderna (uppdateras regelbundet av kommissionen)

Mera information ges av:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Corona Corona Meddelanden om förmånsbehandling