Hyppää sisältöön

Afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla – Torjunta vaatii viranomaisilta yhteistyötä ja rajanylittäjiltä huolellisuutta

Julkaisuajankohta 28.9.2023 7.55
Tiedote

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomen naapurimaissa Venäjällä ja Virossa sekä nyt myös Ruotsissa. Afrikkalainen sikarutto leviää maasta toiseen lihatuotteissa, joita ihmiset tuovat mukanaan. Tauti onkin monesti levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman tai välinpitämättömän toiminnan seurauksena. Viime vuonna matkustajien vapaaehtoisesti luovuttamien sekä Tullin haltuunottamien eläinperäisten elintarvikkeiden määrä oli lähes 7 500 kiloa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta on hyvin rajoitettua eläintautien leviämisen vaaran takia. Tulli valvoo liha- ja maitotuotteiden yksityistuonnin kieltoa EU:n ulkorajoilla. Lisäksi Tulli valvoo eläinterveysviranomaisten ohella eläintautivaatimusten noudattamista EU:n sisärajoilla.

Eväille ja itse metsästetyille riistaeläimille on suosituksia, rajoituksia ja kieltoja – selvitä!

Afrikkalainen sikarutto leviää muun muassa sikojen ja villisikojen, raakojen ja riittämättömästi kuumennettujen lihatuotteiden ja ASF-viruksella saastuneiden tavaroiden välityksellä, joita ihmiset tuovat maasta toiseen. EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti. Tautitilanne ja afrikkalaisesta sikarutosta johtuvat rajoitukset on aina selvitettävä, jos aikoo tuoda villisian lihaa sisältäviä elintarvikkeita Suomeen. Ruokaviraston suositus on, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuotaisi Suomeen lainkaan, eväinä tai tuliaisina EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

Itse metsästettyjen riistaeläinten ja niiden lihan tuontiin toisesta EU-maasta Suomeen liittyy myös rajoituksia. Afrikkalaisen sikaruton rajoitusvyöhykkeiltä ei saa lainkaan tuoda Suomeen itse metsästettyä villisikaa eikä sen tuoretta lihaa. Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy EU:n alueella Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Kreikassa ja Kroatiassa.

- Viimeisin huolestuttava uutinen afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomen lähialueille tuli Fagerstan alueelta Keski-Ruotsista, kun kuolleesta villisiasta löydettiin syyskuun alussa afrikkalaista sikaruttoa. Alueelta on löydetty lisää tartunnan saaneita villisikoja, joten taudin löytöpaikan ympärille on perustettu tartuntavyöhyke. Tämä tarkoittaa sitä, että itse metsästettyä villisikaa ei saa tuoda Suomeen tuolta Fagerstan tartuntavyöhykkeeltä, painottaa Tullin rajoitusasiantuntija Tiia Sulander-Seppänen. Seuraamme Tullissa tiiviisti nyt Ruotsin tilannetta ja olemme valmiita reagoimaan nopeastikin, jos tarve vaatii.

Afrikkalaista sikaruttoa torjutaan viranomaisyhteistyöllä

Afrikkalaista sikaruttoa ehkäistään ja torjutaan viranomaisyhteistyöllä ja rajoittamalla villisikakantaa. Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat jo useamman vuoden ajan panostaneet torjuntatoimiin, viestineet taudista ja kehittäneet yhteistoimintaansa.

- Yksin yksikään viranomainen ei tautia pysty Suomesta poissa pitämään. Meille kaikille on selvää, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle muun muassa eläinten hävittämisen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Jo useamman vuoden ajan olemme saaneet huomata, että yhdessä tekemällä ja kehittämällä toimintaa päästää parhaaseen lopputulokseen. Koska virus leviää helposti myös ihmisten mukana, niin jokaisen pitää kantaa oma vastuunsa, ettei tauti pääse leviämään Suomeen, kertoo Sulander-Seppänen.

Tullin ruokakoirat tärkeässä roolissa sikaruton leviämisen estämisessä

Tullin ruokakoirat Aino ja Rico ovat tärkeässä roolissa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Ruokakoirat tunnistavat liha- ja maitotuotteet niiden kaikissa muodoissa.

Viime vuonna matkustajien vapaaehtoisesti luovuttamien sekä Tullin haltuunottamien eläinperäisten elintarvikkeiden määrä oli lähes 7 500 kiloa. Näistä yli 1 600 kiloa oli Ricon ja Ainon löytämiä.

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta Tullin verkkosivuilla

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, mikro- ja minisikojen tappava verenvuotokuumetauti. Tauti on sioille tappava, mutta se ei tartu ihmiseen. Vaikka ihmiseen se ei tartu, niin ihmiset levittävät sitä muun muassa tuomalla maahan lihaa sisältäviä elintarvikkeita. Virus voi kantautua myös esimerkiksi kenkien, autonrenkaiden ja autonpohjien tai metsästysvarusteiden mukana. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus on erittäin kestävä. Se säilyy kuumentamattomassa lihassa, esimerkiksi savulihassa, yli vuoden.

Mediatiedote