Kiellettyjä tavaroita

Tarkista tuontikiellot ennen tilaamista Tullin rajoituskäsikirjasta – tilaajana olet vastuussa määräysten noudattamisesta.

Esimerkkejä kielletyistä tavaroista

 • Nuuskan hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty. Nuuskan tilaaminen netistä on laitonta.
  Lisätietoa saat Valvirasta.
 • Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Eta-alueen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa saat Fimeasta.
 • Huumausainetta sisältävän lääkevalmisteen hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa saat Fimeasta.
 • Eläinlääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty.
  Lisätietoa Fimeasta.
 • Nyrkkirautojen, stilettien, heittotähtien, sähkölamauttimien, sähköpatukoiden sekä tarkkuussinkojen ja -linkojen maahantuonti on kielletty.
  Lue lisää Tullin rajoituskäsikirjasta.
 • Tekijänoikeutta loukkaavien tuotteiden ja tuoteväärennösten maahantuonti on kielletty.
 • Ilotulitteiden yksityinen tuonti Eta-alueen ulkopuolelta on kiellettyä.
  Kysy lisää Tukesista.
 • Tietyille kasveille, puille, hedelmille, kasvituotteille ja muille tavaroille on maahantuontikieltoja.
  Selvitä tällaisten tavaroiden tuontikiellot Eviran nettisivuilta tai kysy tarvittaessa lisää Evirasta.
Vaarallisia esineitä koskevien säännosten rikkominen
Tapauksia rikosnimikkeellä ”vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen” nousee säännöllisesti esiin Postin kautta yksityishenkilöille saapuneiden lähetysten valvonnan yhteydessä. Tulli ottaa usein haltuun vaarallisia esineitä, kuten sähkölamauttimia, jousipatukoita, kääntöveitsiä, stilettejä, heittotähtiä ja nyrkkirautoja.

 

Huomioi nämä

Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen Eta-alueen ulkopuolisesta valtiosta on kielletty

Lääkevalmisteiden hankkiminen on sallittua vain Eta-alueelta

Yksityishenkilö voi vastaanottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita toisesta Eta-maasta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän edellyttäen, että:

 1. lääkevalmisteella on myyntilupa valtiossa, josta se on hankittu, tai jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa, sen hankinta on perustunut lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamaan lääkemääräykseen;
 2. lääkevalmiste on hankittu toimittajalta, jolla on valmisteen ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun; ja
 3. henkilö pystyy tarvittaessa osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu hänen omaan lääkitykseensä. Reseptilääkkeestä tämä tulee osoittaa lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön asianmukaisesti antamalla lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella, tai apteekista saatavalla yhteenvetotulosteella mikäli kyseessä on sähköinen resepti (eResepti).
 4. Jos olet tilannut lääkevalmisteita postitse Eta-alueelta, sinulla tulee olla tarvittavat asiakirjat ennen lääkevalmisteen vastaanottamista.
 5. Itsehoitolääkkeet: Jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle määritellään reseptistatus, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa ilman lääkemääräystä. Tilatessasi netistä lääkkeitä varmista pakkauskoot ja reseptistatus lääkevalmisteelle. Lisätietoja saat Fimeasta: fimea.fi - Itsehoitovalmisteet

Jos tilaat lääkkeitä netistä tai nettiapteekeista varmista, että apteekki on laillistettu lääkkeiden etämyyntiin. Euroopan unionin alueella toimivat verkkopalvelut tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lue lisää: fimea.fi - Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus.

 • Huumausainetta sisältäviä lääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
 • Eläinlääkevalmisteita ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Tullin rajoituskäsikirjasta löydät yksityiskohtaista lisätietoa rajoituksista.


Tulli valvoo maahantuotavien tavaroiden rajoitusten alaisuutta riskianalyysin keinoin, hyödyntämällä läpivalaisua ja tullikoiria sekä tarvittaessa tekemällä tavarantarkastuksia.


Sovellettavan lainsäädännön löydät Tullin rajoituskäsikirjasta, asiaa ohjeistavasta kohdasta.


Lisää aiheesta
 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – (mm. luontaiselintarvikkeet ja ravintolisät, eläinten tuonti)
 • STUK – (mm. lasertuotteet)
 • Fimea – (mm. rohdosvalmisteet, lääkkeelliset homeopaattiset ja antroposofiset tuotteet sekä ohjeet aineen luokittelupyynnön tekemiseen)
 • Ympäristö – (mm. uhanalaiset eläimet ja kasvit ja niistä valmistetut tuotteet/CITES)
 • Poliisi – (mm. aseet ja aseiden osat)
 • Viestintävirasto –  (mm. tele- ja viestintälaitteiden taajuudet)
 • Valvira –  (mm. nuuska)
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta