EU:n tulli- ja veroalue

EU-maat ja niiden alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueeseen
Alankomaat (Euroopassa sijaitsevat alueet) kyllä kyllä
Belgia kyllä kyllä
Bulgaria kyllä kyllä
Espanja kyllä kyllä
-- Kanariansaaret kyllä ei
-- Ceuta ja Melilla ei ei
Irlanti kyllä kyllä
Italia kyllä kyllä
-- Campione d'Italia kyllä ei
-- Livigno ei ei
-- Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet kyllä ei
Itävalta kyllä kyllä
Kreikka kyllä kyllä
-- Agio Óros kyllä ei
Kroatia kyllä kyllä
Kypros kyllä kyllä
Latvia kyllä kyllä
Liettua kyllä kyllä
Luxemburg kyllä kyllä
Malta kyllä kyllä
Portugali kyllä kyllä
Puola kyllä kyllä
Ranska kyllä kyllä
-- merentakaiset departementit Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte kyllä ei
-- muut merentakaiset alueet Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australaasiassa ja Etelämantereella ei ei
Romania kyllä kyllä
Ruotsi kyllä kyllä
Saksa kyllä kyllä
-- Helgoland ja Büsingen ei ei
Slovakia kyllä kyllä
Slovenia kyllä kyllä
Suomi kyllä kyllä
-- Ahvenanmaa kyllä ei
Tanska kyllä kyllä
Tšekki kyllä kyllä
Unkari kyllä kyllä
Viro kyllä kyllä
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueeseen
Färsaaret ei ei
Grönlanti ei ei
Monaco kyllä Ks. °) ja °º)
Pohjois-Irlanti kyllä kyllä (vain tavarakaupassa)
Vatikaani ei ei
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet muodostaa tulliliiton EU:n kanssa kuuluu EU:n veroalueeseen
Andorra *) kyllä (nimikeryhmien 25-97 osalta) ei
San Marino **) kyllä (paitsi nimikeryhmät 72 ja 73) kuuluu valmisteveroalueeseenºº) ; ei kuulu arvonlisäveroalueeseen
Turkki ***) kyllä ei

Yhteisön tullialue on määritelty TK 4 artiklassa.

*) EY ja Andorra ovat muodostaneet vuonna 1990 tulliliiton, joka koskee harmonoidun järjestelmän (HS) 25-97 ryhmään kuuluvien tavaroiden kauppaa. Yhteisön passitusmenettely ulotettiin koskemaan näiden tavaroiden kauppaa vuonna 1996. HS:n 1-24 ryhmään kuuluvien tavaroiden vienti ja tuonti rinnastetaan edelleen yhteisön ulkopuolisten maiden vientiin ja tuontiin.

**) EY ja San Marino tekivät vuonna 1992 väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja tulliliitosta. Tulliliitto koskee yhteisen tullitariffin 1-97 ryhmään kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta HS:n 72 ja 73 kuuluvia tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (ns. EHTY-tuotteet). Yhteisön ja San Marinon välisiin tavarakuljetuksiin sovellettavat säännöt on sovittu ETY-San Marino-yhteistyökomiteassa vuonna 1992.

***) EY ja Turkki ovat muodostaneet tulliliiton, joka kattaa suurimman osan teollisuustuotteiden kaupasta. Tulliliitto ei kuitenkaan koske niin kutsutun Amsterdamin sopimuksen liitteen mukaisia perusmaataloustuotteita. Niiden kauppaan sovelletaan maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä vuonna 1998 tehtyä päätöstä. Tulliliitto ei myöskään koske eräitä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia hiili- ja terästuotteita.

°) Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (Alv-direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Monacon ruhtinaskunnan Ranskan kanssa tekemien yleissopimusten ja sopimusten perusteella Monacon ruhtinaskuntaa ei pidetä tätä direktiiviä sovellettaessa kolmantena maana.

Kuitenkin 7 artiklan 2. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskassa.

°°) Neuvoston direktiivin 92/12/ETY (järjestelmädirektiivi) 2 artiklan 4. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavalta,
  • Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksan liittotasavalta,
  • San Marino, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italian tasavalta.

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta