EU:n tulli- ja veroalue

EU-maat ja niiden alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueseen
Alankomaat (Euroopassa sijaitsevat alueet) kyllä kyllä
Belgia kyllä kyllä
Bulgaria kyllä kyllä
Espanja kyllä kyllä
-- Kanariansaaret kyllä ei
-- Ceuta ja Melilla ei ei
Irlanti kyllä kyllä
Italia kyllä kyllä
-- Livigno ja Campione d'Italia ei ei
-- Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet ei ei
Itävalta kyllä kyllä
Kreikka kyllä kyllä
-- Agio Óros kyllä ei
Kroatia kyllä kyllä
Kypros kyllä kyllä
-- Kyproksen pohjoisosa ei ei
Latvia kyllä kyllä
Liettua kyllä kyllä
Luxemburg kyllä kyllä
Malta kyllä kyllä
Portugali kyllä kyllä
Puola kyllä kyllä
Ranska kyllä kyllä
-- merentakaiset departementit Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte kyllä ei
-- muut merentakaiset alueet Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australaasiassa ja Etelämantereella ei ei
Romania kyllä kyllä
Ruotsi kyllä kyllä
Saksa kyllä kyllä
-- Helgoland ja Büsingen ei ei
Slovakia kyllä kyllä
Slovenia kyllä kyllä
Suomi kyllä kyllä
-- Ahvenanmaa kyllä ei
Tanska kyllä kyllä
Tšekki kyllä kyllä
Unkari kyllä kyllä
Viro kyllä kyllä
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueeseen
Färsaaret ei ei
Grönlanti ei ei
Monaco kyllä Ks. °) ja °º)
Pohjois-Irlanti kyllä kyllä (vain tavarakaupassa)
Vatikaani ei ei
EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet muodostaa tulliliiton EU:n kanssa kuuluu EU:n veroalueeseen
Andorra *) kyllä (nimikeryhmien 25-97 osalta) ei
San Marino **) kyllä (paitsi nimikeryhmät 72 ja 73) kuuluu valmisteveroalueeseenºº) ; ei kuulu arvonlisäveroalueeseen
Turkki ***) kyllä ei

Yhteisön tullialue on määritelty TK 4 artiklassa.

*) EY ja Andorra ovat muodostaneet vuonna 1990 tulliliiton, joka koskee harmonoidun järjestelmän (HS) 25-97 ryhmään kuuluvien tavaroiden kauppaa. Yhteisön passitusmenettely ulotettiin koskemaan näiden tavaroiden kauppaa vuonna 1996. HS:n 1-24 ryhmään kuuluvien tavaroiden vienti ja tuonti rinnastetaan edelleen yhteisön ulkopuolisten maiden vientiin ja tuontiin.

**) EY ja San Marino tekivät vuonna 1992 väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja tulliliitosta. Tulliliitto koskee yhteisen tullitariffin 1-97 ryhmään kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta HS:n 72 ja 73 kuuluvia tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (ns. EHTY-tuotteet). Yhteisön ja San Marinon välisiin tavarakuljetuksiin sovellettavat säännöt on sovittu ETY-San Marino-yhteistyökomiteassa vuonna 1992.

***) EY ja Turkki ovat muodostaneet tulliliiton, joka tuli kokonaisuudessaan voimaan vuonna 1996. Tulliliitto koskee kaikkia muita paitsi perusmaataloustuotteita sekä tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan.

°) Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (Alv-direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Monacon ruhtinaskunnan Ranskan kanssa tekemien yleissopimusten ja sopimusten perusteella Monacon ruhtinaskuntaa ei pidetä tätä direktiiviä sovellettaessa kolmantena maana.

Kuitenkin 7 artiklan 2. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskassa.

°°) Neuvoston direktiivin 92/12/ETY (järjestelmädirektiivi) 2 artiklan 4. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

  • Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavalta,
  • Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksan liittotasavalta,
  • San Marino, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italian tasavalta.

                            

Ota yhteyttä

Kysy tullineuvonnasta ma‒pe 8‒16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta