Lääkkeet

Voit yleensä ottaa matkalle mukaan ne resepti- ja itsehoitolääkkeet, joita matkalla tarvitset.

Lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset riippuvat siitä, onko kyseessä suomalaisen luokittelun mukaan itsehoitovalmiste, reseptilääke, huumausainelääke vai eläinlääke. Rajoituksiin vaikuttaa myös se, mistä maasta Suomeen saavut. Rajoituksia on vähemmän Euroopan talousalueella (Eta).

Voiko lääkkeitä lähettää?  Eläinlääkkeet


Ohjeet matkustajille

Olet lähdössä Suomesta

Voit yleensä ottaa matkalle mukaan tarvitsemasi resepti- ja itsehoitolääkkeet. Useimmilla mailla on kuitenkin lääkkeiden maahantuonnista omat rajoituksensa. Tulli ei tunne muiden maiden määräyksiä, joten selvitä nämä etukäteen esimerkiksi kohdemaan viranomaisilta.

 • Ota mukaan reseptit, lääkärin tulostama potilasohje tai yhteenveto resepteistä.
 • Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa käsimatkatavaroissa. Jos käytät dosettia, ota mukaan vähintään lääkepakkaus.
 • Voit kuljettaa ainoastaan omia lääkkeitäsi, jotka on määrätty sinulle.

Lue lisää matkailijoiden lääkkeistä

Fimea |  Kanta.fi

Takaisin ylös

Saavut Suomeen Eta-maasta

Voit tuoda mukanasi omaan käyttöösi enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä).

 • Ota mukaan reseptit, lääkärin tulostama potilasohje tai yhteenveto resepteistä.
 • Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa käsimatkatavaroissa. Jos käytät dosettia, ota mukaan vähintään lääkepakkaus.
 • Voit kuljettaa ainoastaan omia lääkkeitäsi, jotka on määrätty sinulle.

Lue lisää matkailijoiden lääkkeistä

Fimea |  Kanta.fi

Poikkeus: Huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet muodostavat poikkeuksen. Lue niitä koskevat ohjeet Fimean sivuilta. 
 

Takaisin ylös

Saavut Suomeen Eta-alueen ulkopuolelta

 • Voit tuoda mukanasi lääkevalmisteita omaan käyttöösi enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.
 • Et voi tuoda ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita. Lue lisää kasvirohdoslääkkeistä ja homeopaattisista valmisteista Fimean sivuilta.

Toimi näin

 • Ota mukaan reseptit, lääkärin tulostama potilasohje tai yhteenveto resepteistä.
 • Kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa käsimatkatavaroissa. Jos käytät dosettia, ota mukaan vähintään lääkepakkaus.
 • Voit kuljettaa ainoastaan omia lääkkeitäsi, jotka on määrätty sinulle.

Lue lisää matkailijoiden lääkkeistä

Fimea |  Kanta.fi

Takaisin ylös

Kuljetat huumaavia ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä

Selvitä määräykset kohdemaasta. Jos matkustat Schengen-maihin* ja sinulla on mukanasi tiettyjä keskushermostoon vaikuttavia PKV-lääkkeitä, psykotrooppisia aineita tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, tarvitset Schengen-todistuksen. Saat sen apteekista.

Lue lisää Kanta-palvelusta

Jos et tiedä, onko lääkkeesi luokiteltu huumausaineeksi, varmista se apteekista tai Fimeasta.

*Schengen-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro

Takaisin ylös

Ostat lääkkeitä matkalta

Jokainen maa määrittelee itse, mitkä valmisteet siellä katsotaan lääkeaineiksi. Varmista siis, onko suunnittelemasi ostos reseptivapaa valmiste Suomessa vai tarvitsetko sen tuontiin reseptin, tai onko tuote luokiteltu huumausaineeksi. 

Sairastuitko ulkomaanmatkalla ja sait lääkemääräyksen?

Tarkista Suomeen palatessasi, onko sinulle määrätty lääkevalmiste varmasti luokiteltu Suomessa lääkkeeksi, eikä esimerkiksi huumausaineeksi. Pyydä lääkäriltä myös potilasohje ja resepti englannin kielellä.

Tuontimääräykset riippuvat siitä, mistä ja millaisia lääkkeitä tuot. Tutustu tarkempiin ohjeisiin lääkkeiden ostamisesta ulkomailta. 

Tutustu myös verottomien matkustajatuomisten arvorajoihin Tullin verkkosivuilla

Takaisin ylös

Lääkkeiden tullitarkastus

Lääkkeet ja reseptit on esitettävä tullissa vain pyydettäessä. 
Kuinka toimin tullissa

Kysyttyä lääkkeistä

Kyllä voit. Nikotiinipusseja ei 4.4.2023 alkaen luokitella lääkkeeksi. Lue lisää tiedotteestamme: Nikotiinipusseja ei enää luokitella lääkkeeksi (4.4.2023).

Huomioi kuitenkin, että Fimean linjaama muutos ei vaikuta sellaisiin suuontelossa käytettäviin nikotiinipusseihin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä. Näitä nikotiinivalmisteita markkinoidaan esimerkiksi tupakasta vieroittumisen tai vieroitusoireiden hoitoon.


Jos valmisteen vaikuttava aine löytyy jostakin alla olevista lähteistä, on valmiste todennäköisemmin lääke. Tarvittaessa lisätietoja luokituksista antaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Muita rajoituksia:


Lääkemääräys hyväksytään Suomessa suomen tai ruotsin kielellä. Jos sinulla on matkalta palatessasi muunkielinen lääkemääräys mukana tuomistasi lääkkeistä, sinun velvollisuutesi on tarvittaessa selvittää lääkemääräyksen sisältö tullille.

Jos tiedät matkustavasi ulkomaille, kannattaa lääkemääräys pyytää Suomessa englanninkielisenä. Pyydä lääkemääräys englanninkielisenä myös, jos sairastut ulkomaanmatkalla ja saat lääkemääräyksen sairauden hoitoon.

Jos olet lähdössä matkalle EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja tiedät ostavasi sieltä lääkkeitä, niin lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sinulle reseptin ”Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”. Vastaava resepti kannattaa pyytää lääkäriltä myös, jos sairastut näissä maissa ja tarvitset siellä lääkemääräyksen hoitoa varten. Määräys on englanninkielinen. Kysy tarkempia tietoja lääkäriltäsi.

Lisätietoa:

 


Et voi. Matkustajan täytyy kuljettaa omat lääkkeensä omissa matkatavaroissaan. Reseptillä määrätyt lääkevalmisteet ovat aina henkilökohtaisia, ja niiden on oltava sen henkilön hallussa, jolle ne on määrätty.


Lääkevalmisteella on aina myyntipakkaus ja pakkausseloste sekä mahdollisesti myös läpipainopakkaus. Nämä on pidettävä matkalla mukana. Tämä nopeuttaa valvontaa ja helpottaa tuotteen tunnistamista.


Kyllä voit. Sinun pitää kuitenkin itse pyytää lääkäriäsi kirjoittamaan sinulle muualla Euroopassa hyväksyttävä ”Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”. Lääkevalmisteella pitää olla myös myyntilupa siinä maassa, josta sen ostat.

Matkustajana voit tuoda Eta-alueelta lääkevalmisteita mukanasi Suomeen yhden vuoden käyttöä vastaava määrän. Postitse voit hankkia lääkevalmisteita Eta-alueelta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Lisätietoja saat Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta Eurooppalainen lääkemääräys tai EU-terveydenhoito.fi-sivuilta.


Jokainen maa määrittelee kansallisesti, mitkä aineet luokitellaan lääkeaineiksi. Suomessa vastuuviranomainen on Fimea, joka määrittelee onko aine tai valmiste lääke ja vaatiiko se lääkemääräyksen. Luokittelussa huomioidaan aineen koostumus ja käyttötarkoitus, valmisteen markkinoinnissa esitetyt tiedot sekä lisäksi tieteellistä tietoa.


Jos matkustat Schengen-maihin ja kuljetat mukanasi tiettyjä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä, psykotrooppisia aineita tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, sinulla täytyy olla Schengen-todistus. Esitä apteekissa matkalle mukaan otettavat lääkkeet, niin apteekki neuvoo, tarvitaanko niille Schengen-todistusta. Schengen-todistuksella yksityishenkilö voi osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella.

Schengen-todistuksen voit hakea apteekista. Lue lisää Schengen-todistuksesta ja sen hakemisesta kanta.fi – Lääkkeet mukaan ulkomaille.


Jos ostat netistä melatoniinia sisältäviä valmisteita, selvitä tuotteen annostus ja käyttötarkoitus. Näin varmistat, ettet tietämättäsi tee lääkerikosta. Melatoniinivalmiste voidaan luokitella lääkkeeksi tai ravintolisäksi. Muistathan, että lääkkeitä ei saa tilata netistä Eta-alueen ulkopuolelta.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: jos valmiste sisältää enintään 1,9 mg melatoniinia päiväannoksessa ja sen käyttötarkoitus on esimerkiksi nukahtamisajan lyhentäminen tai aikaerorasituksen lievittäminen, se luokitellaan yleensä ravintolisäksi. Valmisteen käyttötarkoitus selviää pakkausmerkinnöistä ja mainonnasta. Tällaisiin ravintolisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei puutu.

Muista seuraavat asiat:

 • Sellainen melatoniinia sisältävä valmiste, jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu unettomuuden hoito, luokitellaan päiväannostuksesta riippumatta aina reseptilääkkeeksi.
 • Valmiste, jonka päiväannos melatoniinia on tasan 2 mg tai enemmän, luokitellaan aina reseptilääkkeeksi.
 • Jos tilaat liian vahvan valmisteen tai valmisteen, joka on tarkoitettu unettomuuden hoitoon, syyllistyt reseptilääkkeen tilaamiseen ilman lääkemääräystä.

Lue lisää melatoniinista Fimean sivuilta:


Voit tuoda eläinlääkkeitä rajoitetusti ja vain, jos lemmikkieläin on mukanasi. Jos lääke vaatii Suomessa reseptin, sinulla on oltava resepti mukanasi. Itsehoitolääkevalmisteiden tuontiin ei vaadita reseptiä.

Voit tuoda lääkkeitä vain kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Jos tuote on kaupasta ostettava valmiste, tarkista, että tuotteen ainesosiin ei kuulu biosidejä. Jos tuote on biosidi, sen täytyy olla rekisteröity ja se ei saa olla biosidien kiellettyjen aineiden listalla.

Lue lisää:Asiasanat Lääkkeet