Alkoholin tuonti matkalta

Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan alkoholijuomia, ja alle 20-vuotiaat saavat tuoda maahan vain mietoja alkoholijuomia. Väkiviinaa ei saa tuoda maahan ilman lupaa.

Valitse alta alue, jolta saavut Suomeen

Mitä tullitta ja veroitta EU-maista?

Voit tuoda alkoholijuomia omaan käyttöösi tai lahjaksi, kun tuot tuotteet mukanasi samassa kulkuneuvossa, jolla itsekin saavut Suomeen.

Ohjetasot ovat:

 • 110 litraa olutta (yli 0,5 %)
 • 90 litraa  viiniä, josta kuohuviiniä saa olla 60 litraa (sisältää käymisteitse valmistetut long drinkit ja siiderit)
 • 20 litraa välituotteita (maks. 22 %, kuten aperitiivit, mm. vermutit, katkerot, sherry)
 • 10 litraa muita alkoholijuomia (yli 1,2 %, etyylialkoholi, esim. väkevät juomat, etyylialkoholista valmistetut long drinkit).

Siideriä ja long drinkkejä ei rinnasteta oluihin.

Alkoholin eri ohjetasoihin  kuuluvia juomia ei myöskään voi korvata toisella, jos ei tuo jotain toista.

Matkustaja voi tuoda alkoholia enemmänkin omaan käyttöönsä, mutta tarvittaessa on pystyttävä uskottavasti selvittämään, että ohjetasojen ylittävä osuus tuodusta alkoholista on tarkoitettu omaan käyttöön.

Poikkeuksena ruotsinlaivat, Ahvenanmaa ja Kanariansaaret

Jos tuot Suomeen alkoholijuomia Kanariansaarilta, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta kulkevalta ruotsinlaivalta, saat tuoda niitä verottomasti saman verran kuin EU:n ulkopuolelta. Voit siis esimerkiksi tuoda verotta 16 litraa olutta ja 4 litraa hiilihapotonta viiniä ja lisäksi 1 litran väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) tai 2 litraa muita alkoholijuomia (alle 22 %).

Määrärajat ovat samat, kun tuot Ahvenanmaalle muualta Suomesta tai toisesta EU-maasta verollisina ostamiasi alkoholijuomia (esim. Alkosta ostetut alkoholijuomat).

Huom.! Jos matkustat laivalla vain muualta Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta muualle Suomeen, sinulle ei voida laivalla myydä verotta olutta kahta litraa enempää.

110 litraa olutta

yli 0,5 %
esim. 13 laatikkoa (24 x 0,33 l) + 21 (0,33 l) tölkkiä

 

 

90 litraa viiniä

60 litraa määrästä saa olla kuohuviinejä, siideriä tai long drinkkejä
esim. 10 laatikkoa (12 x 0,75 l)

20 litraa välituotteita

Max 22 %, kuten aperitiivit, mm. vermutit, katkerot, sherryt
esim. 3 laatikkoa (12 x 0,50) + 4 (0,5 l) pulloa

10 litraa muita alkoholijuomia

yli 1,2 % etyylialkoholi, esim. väkevät juomat, etyylialkoholista valmistetut long drinkit
esim. 1 laatikko (6 x 1,00 l) + 4 (1,00 l) pulloa

Perhe ja juhlat

Perheenjäseniksi luetaan kaikki samassa osoitteessa asuvat ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Kuitenkin, jos suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset (vanhemmat, lapset, isovanhemmat) tuovat toisilleen perhejuhliin (esim. häät, syntymäpäivät, muut suuret merkkipäivät) alkoholia vastikkeetta eli lahjana, katsotaan tällainen alkoholintuonti myös tuonniksi omaan käyttöön, vaikka sukulaiset eivät asuisi samassa osoitteessa ja kuuluisi samaan talouteen.

Jos tuot isompia määriä tarjottavaksi esimerkiksi syntymäpäivilläsi tai häissä, sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että kyse on juhlasta.

Huomioi kuitenkin, että tuonti mitä tahansa vastiketta vastaan katsotaan kaupalliseksi, ja on siten verollista määristä riippumatta. Esimerkiksi kaveriporukalle ei voi alkoholia tuoda.

Takaisin ylös

Mitä tullitta ja veroitta EU:n ulkopuolelta?

Voit tuoda alkoholijuomia vain rajoitetun määrän omaan käyttöösi tai lahjaksi:

 • 4 litraa hiilihapotonta viiniä (puna-, valko- ja rosé-) JA
 • 16 litraa olutta (yli 0,5 %)

Lisäksi:

 • 1 litra väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) TAI
 • 2 litraa alkoholijuomia (maks. 22 %), kuten aperitiivit (mm. vermutit, katkerot, liköörit, sherryt, long drinkit, siideri ja kuohuviinit)
4 litraa hiilihapotonta viiniä

puna-, valko- ja roseviinit
esim. 5 pulloa (0,75 l)

16 litraa olutta

yli 0,5 %
esim. 2 laatikkoa (24 x 0,33 l)

Lisäksi

2 litraa alkoholijuomia

JOKO

maks 22 %, kuten aperitiivit (mm. vermutit, katkerot, liköörit, sherryt, long drinkit, siiderit ja kuohuviinit)
esim. 4 pulloa (0,5 l)

TAI

1 litra väkeviä alkoholijuomia

yli 22 %
esim. 1 pullo (1,00 l)

Alkoholijuomien tuonnin aikarajat

Jos asut Suomessa ja saavut Suomeen Euroopan talousalueen (Eta = EU-maat + Norja, Islanti ja Liechtenstein) ulkopuolelta muutoin kuin lentäen, saat tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matkasi on kestänyt yli 24 tuntia. Alle 24 tunnin matkalta alkoholijuomia ei saa tuoda edes verot maksamalla.

Jos asut Etan ulkopuolella ja saavut Suomeen muutoin kuin lentäen, saat tuoda alkoholijuomia vain, jos viivyt Suomessa yli 72 tuntia. Jos vain matkustat Suomen kautta (kauttakulkumatkustus), tätä rajoitusta ei ole.

Aikarajat eivät koske EU-maasta tai Ahvenanmaalta saapuvaa matkustajaa.

Määrällisesti rajoitettujen tuotteiden lisäksi lento- ja meriliikenteen matkustaja saa tuoda muita tuotteita tullitta ja veroitta enintään 430 euron edestä. Muun liikenteen matkustajille enimmäisraja on 300 euroa. Tätä 300 euron enimmäisrajaa sovelletaan myös silloin, kun matkustaja saapuu huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella.

Alkoholijuomien tuonti Venäjältä

Venäjältä ei toistaiseksi saa tuoda väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %), esimerkiksi viskiä, rommia, giniä tai votkaa, eikä likööriä.

Venäjältä ei saa myöskään tuoda mietoja alkoholijuomia, joihin on lisätty valmistuksen yhteydessä alkoholia. Näitä ovat esimerkiksi tietyt long drink - ja hard seltzer -juomat. Kielto koskee myös tax free -myymälästä ostettuja alkoholijuomia.

Saat kuitenkin tuoda maahan muita mietoja alkoholijuomia, esimerkiksi olutta sekä käymisen avulla valmistettua viiniä ja siideriä. Voit tuoda näitä rajoitetun määrän ja vain omaan käyttöösi tai lahjaksi.

Takaisin ylös

Huomioi nämä

 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan alkoholijuomia, ja alle 20-vuotiaat saavat tuoda maahan vain mietoja alkoholijuomia.
 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininestettä.


Alkoholilaissa tarkoitetaan

 • alkoholipitoisella aineella sellaista ainetta ja tuotetta, joka sisältää enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 • alkoholijuomalla juotavaksi tarkoitettua alkoholipitoista ainetta, joka sisältää enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 • miedolla alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 • väkevällä alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enemmän kuin 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 • väkiviinalla etyylialkoholia ja etyylialkoholin vesiliuosta, joka sisältää enemmän kuin 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 • vahvasti denaturoidulla väkiviinalla alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nautittavaksi kelpaamattomaksi tehtyä väkiviinaa
 • lievästi denaturoidulla väkiviinalla edellisessä kohdassa mainitun direktiivin 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti nautittavaksi kelpaamattomaksi tehtyä väkiviinaa
 • alkoholivalmisteella alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuoma eikä väkiviina ja joka voi olla denaturoitu.

Omaan käyttöön tuleviksi luetaan tuotteet, jotka matkustaja on hankkinut toisesta EU:n jäsenvaltiosta verolliseen hintaan omaan käyttöönsä ja jotka hän itse kuljettaa mukanaan Suomeen. Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi matkustajan henkilökohtaista käyttöä myös hänen perheensä käyttöä tai lahjaa. Mitä tahansa vastiketta vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan kaupalliseen tarkoitukseen tuoduiksi. 

Esimerkiksi häävieraaksi kutsuttu morsiamen serkku ei voi tuoda alkoholia serkkunsa häihin, tuontialkoholia ei voi tarjota kiitokseksi talkooväelle, eikä kaveriporukalle voi tuoda alkoholia.


Pääsääntöisesti perheenjäseniksi luetaan kaikki samassa osoitteessa asuvat ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Kuitenkin, jos suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset (vanhemmat, lapset, isovanhemmat) tuovat toisilleen perhejuhliin (esim. häät, syntymäpäivät, muut suuret merkkipäivät) alkoholia vastikkeetta eli lahjana, katsotaan tällainen alkoholintuonti myös tuonniksi omaan käyttöön, vaikka sukulaiset eivät asuisi samassa osoitteessa ja kuuluisi samaan talouteen.

Lue lisää: Alkoholin tuonti matkalta


Jotta matkustajan tuoma alkoholi voidaan katsoa ei-kaupalliseksi omaan käyttöön tuoduksi verottomaksi lahjaksi, on sen täytettävä tietyt lahjan kriteerit. Lahjan on aina oltava täysin vastikkeeton ja satunnainen. Jos alkoholin tuoja saa tuomastaan alkoholista minkä tahansa suoran tai epäsuoran vastikkeen tai korvauksen, ei kyse enää ole lahjasta, vaan alkoholin luovutuksesta tulee kaupallista.

Lahjan käsitteeseen kuuluu myös tietynlainen yllätyksellisyys, joten säännöllisesti toistuvaa vastikkeetontakaan alkoholin luovutusta ei voi pitää lahjana. Lahja ei myöskään saa olla saajan erityisesti valitsema eikä lahjaa saa antaa edustamis- tai mainostamistarkoituksessa. Lahjan voi antaa vain yksityishenkilölle.

Lahjan ei välttämättä tarvitse liittyä merkkipäivään, vaan lahjan antaminen voi perustua jollain muulla tavalla lahjan antajan ja saajan väliseen henkilökohtaiseen suhteeseen.

Lahja ei kuitenkaan tarkoita täsmälleen samaa kuin vastikkeeton luovutus. Siksi tilanteessa, jossa suurehkon alkoholimäärän maahan tuonut matkustaja luovuttaa kaiken tuomansa alkoholin tai huomattavan osan siitä epämääräiselle joukolle yksityishenkilöitä (esim. työtoverit, yhdistyksen jäsenet, naapurit) vapaasti käytettäväksi, alkoholin luovutus ei vastikkeettomuudestaan huolimatta täytä lahjan kriteerejä.

Lue lisää: Alkoholi lahjalähetyksessä


Laissa käytetty sanonta (termi) on "saattaminen todennäköiseksi". Tullin ohjeissa käytetään sanontoja "selitys" tai "selvitys". 

Käytännössä matkustajan saapuessa laivalta maihin alkoholituomistensa kanssa, hänen ei tarvitse tehdä mitään, jos tullivirkailija ei erikseen kysy.

Jos tullivirkailija sitä vastoin kysyy, mihin tarkoitukseen ohjetasojen ylittävä määrä alkoholia aiotaan käyttää, riittää maahantulovaiheessa vapaamuotoinen suullinen selitys tai kertomus. Tullivirkailija saattaa esittää tarkentavia kysymyksiä matkustajan esittämän selityksen tai kertomuksen pohjalta. Tuomisten määrä ja laatu saatetaan tarkistaa ja pyytää matkustajan henkilö- ja yhteystiedot. Mitään kirjallista materiaalia ei tarvitse esittää tai laatia, mutta sellaisen esittämiselle ei toki ole mitään estettä. Useimmissa tapauksissa tullivirkailijan kanssa käyty keskustelu ja tuomisten määrän toteaminen riittää asian selvittämiseksi.

Joissakin tapauksissa matkustajalle saatetaan jälkeenpäin esittää lisäselvityspyyntö, johon tulee vastata kirjallisesti lisäselvityspyynnön ohjeita noudattaen.


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta