Hyppää sisältöön

Tullin määräys sähköisen ilmoittamisen käyttöön otosta tullivarastointimenettelyssä

Julkaisuajankohta 15.3.2019 9.23
Tiedote

2/2019

Antopäivä
14.3.2019

Säädösperusta
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artiklan 1 ja 2 kohdat sekä 158, 162 ja 182 artiklat
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 14 artkla
Tullilaki (304/2016) 52 §
Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista 7/2016

Voimassaoloaika
18.3.2019 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullivarastoluvanhaltijat
Tullitoimipaikat

Tullin määräys sähköisen ilmoittamisen käyttöön otosta tullivarastointimenettelyssä

Sähköinen ilmoittaminen on pakollista 1.6.2019 alkaen.

Ilmoituksia voidaan antaa Tullin tarjoamien nettipalveluiden kautta 18.3.2019 alkaen sekä sähköisinä sanomina 2.5.2019 alkaen.

Tullivarastointia koskeva sähköisen ilmoittamisen menettely on yksityiskohtaisesti ohjeistettu osoitteessa tulli.fi.

1. Ilmoitukset

Tavarat ilmoitetaan tullivarastointimenettelyyn joko vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.

2. Päättämistiedonanto

Tullivarastoluvanhaltija on velvollinen antamaan Tullille tullivarastointimenettelyyn asetetuista tavaroista päättämistiedonannon. Se on annettava viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tullivarastointimenettely on päättynyt kaikkien yhdellä ilmoituksella tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta.

3. Menettely tietojärjestelmien toimintahäiriötilanteissa

Jos ilmoituksia ei ole mahdollista tehdä sähköisesti tietojärjestelmien toimintahäiriöiden vuoksi, ilmoituksen antaja voi pyytää Tullilta lupaa varamenettelyn käyttöönotolle. Luvan saatuaan ilmoituksen antaja voi antaa tullilainsäädännön ja tämän määräyksen edellyttämät ilmoitukset tullin kanssa sovittavalla tavalla.

4. Määräyksen voimaantulo ja soveltaminen

Tämä määräys tulee voimaan 18.3.2019 ja se on voimassa toistaiseksi.

Tarkemmat ohjeet sen ja sähköisen ilmoittamisen soveltamiseksi löytyvät osoitteesta tulli.fi. Osoitteessa on myös linkki sähköiseen ilmoittamiseen

Pääjohtajan poissa ollessa
Ylijohtaja  Jarkko Saksa

Päälakimies
Antti Hästbacka

Föreskrift