Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

21.9.2010 12.00
Tiedote

151/2010, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 23 päivänä heinäkuuta 2010 tiedonannot (2010/C 201/01, 2010/C 201/02 ja 2010/C 201/03) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 201. Nämä tiedonannot sisältävät muutoksia Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 133, 30.5.2008, s.1).

Liitteet: EUVL C 201, 23.7.2010, s. 1–3

THT