Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

12.5.2010 10.18
Tiedote

82/2010, RAS/TSe

Komissio on julkaissut 5 ja 7 päivänä toukokuuta 2010 tiedonannot (2010/C 116/02 ja 2010/C 119/02) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:ot 116 ja 119. Nämä tiedonannot sisältävät muutoksia Euroopan yhteisöjen yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 133, 30.5.2008, s.1).

Liitteet: EUVL C 116/5.5.2010, s. 3 ja EUVL C 119/7.5.2010, s. 4

THT