Koirien ja ohjaajien koulutus

Tulli on kouluttanut ja käyttänyt huumekoiria vuodesta 1969 alkaen. 2000-luvun alussa Tullissa aloittivat ensimmäiset savukekoirat. Tullikoiratoimintaa laajennettiin vuonna 2013 käteisen rahan ja vuonna 2016 aseiden ja räjähteiden etsintään. Raha- ja räjähdekoirien kouluttamisessa tehdään yhteistyötä poliisin kanssa. Koirakoulun toiminnasta vastaa rehtori Ari Nieminen.

Kouluun vuoden ikäisenä

Tullikoiran koulutus perustuu leikkiin. Koiran kouluttaminen aloitetaan sosiaalistamisella, ympäristöharjoittelulla ja työympäristöön tutustumisella noin seitsenviikkoisena ohjaajan, kasvattajan tai kennelalan opiskelijan luona. Pentu testataan puolivuotiaana viikon pituisella testausjaksolla. Jakson aikana selvitetään koiran luonnetta ja koulutettavuutta. Testaamisen tarkoituksena on myös karsia sopimattomat yksilöt ja valmentaa ohjaajaa toimimaan siten, että vuoden ikäisenä pentu olisi valmis varsinaiseen koulutukseen. Koirat tulevat tällöin ohjaajineen koirakoululle kuuden viikon pituiselle peruskoulutusjaksolle.

Erilaisiin olosuhteisiin opettelua

Kurssien suunnittelussa ja kokoonpanossa otetaan huomioon työparin osaaminen ja ammattitaito sekä ympäristöt, joissa koiran kanssa tullaan työskentelemään. Koiran toimenkuvaan voivat kuulua mm. satamat, lentokentät, rekka- ja henkilöautot, pienveneet, varastot, matkustajahallit, maastot sekä kaikki mahdolliset välineet ja paikat, millä erilaisia tuotteita salakuljetetaan tai missä niitä säilytetään. Sen on pystyttävä työskentelemään väentungoksessa, metelissä, voimakkaissa hajuissa ja ahtaissa paikoissa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön harjoituksia kaikenlaisissa mahdollisissa työympäristöissä, jotta koira harjaantuisi työskentelemään myös muunlaisissa ympäristöissä kuin missä sen tavallinen virkapaikka on.

Koira reagoi opetettuihin hajuihin missä ja milloin tahansa, myös ilman eri käskyä. Koira löytää huumeen, savukkeet tai käteisen rahan olosuhteista riippuen kohtuullisen nopeasti. Sillä ei ole mitään ennakkoluuloja siitä, missä tai kenellä niitä voi tai ei voi olla.

Toiminta peruskoulutuksen jälkeen

Peruskoulutuksen saanut koira ohjaajineen on käyttökelpoinen yksikkö valvonnassa, mutta vasta noin vuoden monipuolisen työkokemuksen jälkeen parilla on tarvittava rutiini tullivalvonnan vaihtelevalla työkentällä.

Työssä oleville koirille järjestetään vuosittain tasontarkastuksia, joissa opitaan uutta ja kerrataan jo koulutettuja asioita, korjataan mahdollisia virhetoimintoja ja harjoitellaan etsintää aidoissa työskentely-ympäristöissä. Myös koirien terveys tarkastetaan vuosittain tasontarkastusten yhteydessä. Koiraa ohjaajineen koulutetaan aina koiran eläköitymiseen asti.