Tullin koiratoiminta

Tullin koiratoiminta on tuloksellista ja näkyvää yhteiskuntaa suojaavaa viranomaistoimintaa matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Tullikoiria käytetään apuna tavaraan kohdistuvien kieltojen ja rajoitusten valvonnassa niin maa-, ilma- kuin meriliikenteessä.

Suurin osa tullikoirista on koulutettu huumausaineiden etsintään. Huumekoiran tärkein tehtävä on estää ja paljastaa huumausainerikoksia matkustaja- ja tavaraliikennevirroista maahantuonnin, viennin sekä kauttakuljetusten yhteydessä. Osa huumekoirista on saanut lisäksi koulutuksen savukkeiden, nuuskan tai käteisen rahan etsintään. Savuke- ja nuuskakoirat etsivät suuria savuke- tai nuuskaeriä kaupallisesta tavaraliikenteestä, ja rahakoirat torjuvat muun muassa harmaata taloutta etsimällä suuria käteismääriä matkustajilta ja tavaraliikenteeestä.

Tullissa työskentelee myös aseiden ja räjähdeaineiden etsintään koulutettu koira sekä ruokakoira. Ase- ja räjähdekoiran tehtävänä on löytää postilähetyksistä, lentomatkustajien matkatavaroista ja lentorahdista aseita, aseiden osia, ampumatarvikkeita ja räjähdeaineita sekä niiden lähtöaineita. Ruokakoira on koulutettu etsimään eläinperäisiä elintarvikkeita, joiden mukana afrikkalainen sikarutto voi levitä Suomeen.