Hyppää sisältöön

Tulli keräsi 252 miljoonaa euroa veroja vuonna 2020

Julkaisuajankohta 12.3.2021 10.45
Tiedote

Tulli kantoi vuonna 2020 veroja ja maksuja yhteensä noin 252 miljoonaa euroa. Summa on 22 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna muun muassa tulli- ja väylämaksujen sekä maahantuonnin arvonlisäveron vähenemisen vuoksi. Tänä vuonna arvonlisäveron määrä nousee, kun EU:n ulkopuolisten verkkokauppaostosten arvonlisäverovapaus poistuu 1.7.2021.

Suurimmat verotuotot Vuosi 2020 Vuosi 2019  
Tullimaksut 174 milj. € 188 milj. €
Väylämaksut 47 milj. € 52 milj. €
Maahantuonnin arvonlisävero 26 milj. € 31 milj. €
Palvelumaksuja yms. 3 milj. € 3 milj. € =

Suomi kuuluu osaksi EU:n tulliliittoa ja tulliselvityksen avulla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa. Tullimaksuilla voidaan myös kontrolloida ja rajoittaa Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavia tavaroita ja turvata EU:n sisäkauppaa.

”Tarkoituksena on luoda tasavertaiset kilpailuedellytykset EU-maiden yrityksille suhteessa unionin ulkopuolisiin yrityksiin. Esimerkiksi polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu EU:n ulkopuolelta sellaiseen polkumyytyyn hintaan, joka alittaa viejämaassa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat”, kertoo asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm.

”Samaan tähtää myös heinäkuun alussa voimaan tuleva EU:n yhteinen verkkokaupan arvonlisäverouudistus, joka poistaa pientilausten arvonlisäverovapauden EU:n ulkopuolisilta verkkokauppaostoksilta ja parantaa EU-maiden yritysten kilpailuasetelmaa”, Ferm jatkaa.

Tullimaksuja kerättiin 174 miljoonaa euroa - Suomen valtiolle 35 miljoonan euron kantopalkkio

Tullimaksujen kokonaiskanto oli noin 174 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kerättyjen tullimaksujen määrä laski 14 miljoonaa euroa vuodesta 2019. EU:lle tilitettiin tullimaksuista 139 miljoonaa euroa, ja Suomelle jää 35 miljoonaa euroa veronkantopalkkiota.

Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset pitää tullata 1.7.2021 alkaen, ja niistä pitää maksaa arvonlisäveroa

Tulli kantoi vuonna 2020 noin 26 miljoonaa euroa arvonlisäveroa rekisteröimättömiltä ja rekisteröidyiltä arvonlisäverovelvollisilta, jos tullimenettelyn säännöksiä oli rikottu. Tulliselvityksessä määrätään maahantuotaville tavaroille tullausarvo, jonka perusteella rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliset ilmoittavat arvonlisäveromäärän Verohallinnolle. Tulli ja Verohallinto valvovat maahantuonnin arvonlisäveron oikeamääräistä kantoa tullausarvon perusteella.Tullin vuonna 2020 kantaman maahantuonnin arvonlisäveron määrä laski viisi miljoonaa euroa.

1.7.2021 on tulossa voimaan lakimuutos, jolla poistetaan pienten verkkokauppaostosten tuonnin verovapaus. Tähän asti arvonlisäveroa ei ole peritty, jos lähetyksen arvo on enintään 22 euroa ja tavara tulee EU:n ulkopuolelta. Jatkossa nämä lähetykset tulisi tullata, ja maksaa niistä arvonlisävero. Verkkokaupan arvonlisäverotus uudistuu koko EU-alueella.
Lakiesityksessä on arvioitu, että muutosten vaikutukset valtion arvonlisäveron verotuottoon vuoden 2021 tasolla olisivat yhteensä arviolta noin 60 miljoonaa euroa. Tämä sisältää maahantuonnin verovapauden poistamisen, jonka verotuotto olisi arviolta 26 miljoonaa euroa. Lakimuutoksen myötä Tullin kantaman maahantuonnin arvonlisäveron määrä voi kasvaa merkittävästi.

Koronatilanne ei ole vaikuttanut Tullin verojäämiin

Vuonna 2020 Tullin kantamien väylämaksujen määrä laski 47 miljoonaan euroon, mikä on viisi miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palvelumaksuja Tulli kantoi vuotta 2019 vastaava määrä eli kolme miljoonaa euroa. Tullin kantamien verojen ja maksujen verojäämät olivat vuonna 2020 1,2 miljoonaa euroa ja verojäämäprosentti oli 0,45. Koronatilanne ei vaikuttanut Tullin verojäämiin, koska niiden määrä on jopa hiukan alhaisempi kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 Tullin kantamien verojen ja maksujen verojäämät olivat 1,3 miljoonaa euroa ja verojäämäprosentti oli 0,47.

Mediatiedote