Hyppää sisältöön

Tullin määräys koontinumeron käytöstä jälleenviennissä tullivarastoista

Julkaisuajankohta 24.5.2019 13.29
Tiedote

5/2019

Antopäivä
23.5.2019

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §

Voimassaoloaika
1.6.2019 lukien toistaiseksi

Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 2.5.2016 antama määräys nro 16/2016.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullivarastoluvanhaltijat
Tullitoimipaikat

Tullin määräys koontinumeron käytöstä jälleenviennissä tullivarastoista

Kun unionin tullialueelta jälleenviedään tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita, niistä on tullilainsäädännön mukaan annettava jälleenvienti-ilmoitus, jolla on ilmoitettava tavaraeräkohtaisesti edeltävän asiakirjan viite. Kun samalla jälleenvienti-ilmoituksella aiotaan ilmoittaa jälleenvientiin tavaroita useista erillisistä tavaraeristä, tulisi edeltävien asiakirjojen viitenumeroita ilmoittaa suuria määriä. Tullin nykyinen vientijärjestelmä ei kuitenkaan mahdollista suurien viitenumeromäärien ilmoittamista samalla ilmoituksella, joten ko. tilanteessa mainittuja tavaroita jouduttaisiin ilmoittamaan jälleenvientiin useilla erillisillä tulli-ilmoituksilla. Tämän välttämiseksi voidaan jälleenviennissä edeltävänä asiakirjana käyttää erityistä koontinumeroa, johon yhdistetään useita tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaraeriä. Se muodostetaan antamalla jälleenvietäville tavaroille ensin yksi uusi tullivarastointimenettelyyn asettamisen ilmoitus tai esittämistiedonanto, jossa ilmoitetaan niiden varastosta otettavien tavaroiden viitteet, jotka on tarkoitus ilmoittaa jälleenvientiin samalla ilmoituksella. Näin saatua uutta koontinumeroa voidaan tämän jälkeen käyttää kaikkien samalla ilmoituksella jälleenvientiin ilmoitettavien tavaroiden osalta edeltävän asiakirjan numerona.  

Kesäkuun 2019 alusta alkaen hyväksytään ainoastaan Tullilta sähköisesti saatu uudenmuotoinen koontinumero, joka on muodoltaan MRN (Master Reference Number). Tarkemmat ohjeet on annettu osoitteessa tulli.fi.

Koontinumeron käyttäminen jälleenvienti-ilmoituksella on sallittua vain siinä tapauksessa, että jälleenvientiä edeltävä tullimenettely on tullivarastointi. Koontinumero saadaan muodostaa ainoastaan sellaisten tavaroiden tullivarastoinnin tulli-ilmoitusten MRN-viitteistä, joilla on sama kaupallinen tavarankuvaus.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Päälakimies Antti Hästbacka

Määräykset