Venäjään kohdistuvat pakotteet

EU:ssa on päätetty laajoista Venäjään kohdistuvista pakotteista. Syynä on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys, joka rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Kokoamme tälle sivulle tietoa Venäjä-pakotteiden vaikutuksista yritysten vientiin ja tuontiin sekä tietoa yksityishenkilöille ja hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille. 

Kysymykset

 • ulkoministeriö vastaa kysymyksiisi pakotteiden tulkinnasta  
 • Tulli vastaa kysymyksiisi tullimuodollisuuksista ja tulli-ilmoituksista.

Tietoa ulkoministeriön sivuilla:

Yritysten kannattaa seurata aktiivisesti EU:n asettamien pakotteiden tilannetta. Yrityksen pitää ensisijaisesti itse tutkia, ovatko sen tuotteet kokonaan tai osittain rajoituksenalaisia. 

Pakotteiden tulkintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ulkoministeriöön sähköpostitse: KPO-40@formin.fi. Tulli puolestaan ohjeistaa yrityksiä kysymyksissä tullimuodollisuuksista ja tulli-ilmoituksista. 

Komission julkaisut 

Tietoa ulkoministeriön sivuilla

Tietoa Tullin sivuilla

Neuvontaa yritysasiakkaille

 • Tietoa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivuilla
 • Venäjä-pa­kot­teiden hyötytietoa yrityksille

Valtion toimielimet ja Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt voivat maahantuoda tiettyjä tavaroita EU:n ulkopuolelta ilman, että niistä pitää maksaa tulleja tai veroja. Järjestöt tarvitsevat tuontiin luvan Tullin lupakeskukselta.

Mitä tavaroita voi tuoda?

Valtion toimielimet ja järjestöt voivat tuoda tullitta ja verotta seuraavia tavaroita:

 • perustarvikkeita, joita jaetaan apua tarvitsevien ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi EU:n tullialueella ilman vastiketta (esim. elintarvikkeet, lääkkeet, vaatteet ja peitteet)
 • kaikenlaisia tavaroita, jotka järjestöt saavat satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa ilman vastiketta ja joita käytetään varojen keräämiseksi puutteenalaisille 
 • varusteita ja toimistotarvikkeita, jotka järjestöt saavat ilman vastiketta ja jotka saadaan käytettäväksi toiminnassaan puutteenalaisten auttamiseksi.

Huomioi, että tullitta ja verotta ei voi tuoda alkoholi- ja tupakkatuotteita, kahvia, teetä tai moottoriajoneuvoja (poikkeuksena ambulanssit).

Mitkä järjestöt voivat saada luvan?

Jotta hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö voi tuoda tiettyjä tavaroita tullitta ja verotta, ne tarvitsevat luvan Tullilta. Lupa voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta ei ole kaupallista tai julkisen alan toimintaa.

Valtion toimielimet eivät tarvitse Tullin lupaa.

Miten lupaa haetaan?

Lupaa haetaan kirjallisesti Tullin lupakeskukselta. Lupahakemus voi olla vapaamuotoinen. Siinä on oltava sellaisen henkilön allekirjoitus, jolla on järjestön nimenkirjoitusoikeus. Hakemuksessa on kuvattava järjestön toiminta. Liitä mukaan myös hakemusta tukevia asiakirjoja, kuten järjestön säännöt, vuosikertomus ja toimintakertomus.

Lähetä lupahakemus sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi tai postitse Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa. Jos lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia. Katso ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.  

Lupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska se on esitettävä, kun tavarat tulliselvitetään.

Mitkä tiedot pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa?

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot: 

 • tullinimike
  • nimikettä 9919 00 00 50 voi käyttää, jos tullittomuuden edellytykset täyttyvät
 • Tullin lupakeskuksen myöntämä valtuutuslupa liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ – Muu asiakirja”, jos vastaanottaja on muu kuin valtion toimielin
 • tavaraluettelo, jossa on selvitys tavaroiden käyttötarkoituksesta, liiteasiakirjakoodilla ”1ZZZ –Muu asiakirja”
 • lisäksi jokin seuraavista lisämenettelykoodeista:
  • lisämenettelykoodi ”3HY” tai ”C20”, kun ilmoitat hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitettuja perustarvikkeita, jotka valtion elimet tai muut hyväksytyt organisaatiot jakavat vastikkeettomasti apua tarvitseville EU:n tullialueella
   • lisämenettelykoodi ”3HY”- Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – valtion elinten tai muiden hyväksyttyjen organisaatioiden tuomat perustarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan a alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 15 a k.)”, jos tullaat perustarvikkeita, jotka lähetetään vastikkeetta ja ne jaetaan vastikkeetta EU:n tullialueella apua tarvitsevien ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi  
   • lisämenettelykoodi ”C20 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – valtion elinten tai muiden hyväksyttyjen organisaatioiden tuomat perustarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan a alakohta, arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)”, jos tullaat perustarvikkeita, jotka ovat olleet maksullisia hyväntekeväisyys tai avustusjärjestölle, mutta jotka jaetaan vastikkeetta EU:n tullialueella apua tarvitsevien ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi
  • lisämenettelykoodi ”C49 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut kaikenlaiset tavarat, jotka lähetetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan b alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 15 a k.)”, jos tullaat tavaroita, jotka lähetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille
  • lisämenettelykoodi ”C50 – Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – vastikkeetta lähetetyt varusteet ja toimistotarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan c alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 15 a k.)”, jos tullaat ambulanssin tai vastikkeetta lähetettyjä varusteita ja toimistotarvikkeita, joita käytetään normaalissa toiminnassa.

Sovellettava lainsäädäntö:

Neuvoston asetuksen (EU) 833/2014 3 g- artiklan d-kohdassa kielletään liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti tai ostaminen EU:hun 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen suoraan tai välillisesti, jos tuotteiden jalostuksessa kolmannessa maassa on käytetty tiettyjä Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita.

Tämän vuoksi tuojien on tuontihetkellä esitettävä näyttö siitä, mistä alkuperämaasta jalostuksessa käytetyt rauta- ja terästuotteet ovat, jos tuotetta on jalostettu EU:n ulkopuolisessa maassa.

Miten alkuperämaa osoitetaan?

Asetuksessa ei ole säädetty, mitkä asiakirjat katsotaan näytöksi. Esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla voi kuitenkin esittää näyttöä tuotteen alkuperämaasta:

 • Erilaiset alkuperäselvitykset (esim. alkuperätodistus)
 • Tekniset tuotetiedot ja tuotantokuvaukset 
 • Viranomaisten asiakirjat  
 • Teolliseen prosessiin liittyvät asiakirjat (esim. valmistus- ja jalostusprosessin dokumentaatio ja valmistajan materiaalitodistukset, kuten Mill Test Certificate) 
 • Dokumentit maantieteellisistä merkinnöistä
 • EU:n ulkopuolisen maan laatimat alkuperä- tai luokittelupäätökset
 • EU:n ulkopuolisen maan tulli-ilmoitukset ja niiden sisältämät tiedot.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa asiakirjatodisteet negaatiokoodilla ”Y824 (todisteet tuotteen jalostamiseksi kolmannessa maassa käytettävien rauta- ja teräspanosten alkuperämaasta)”. 

Tulli arvioi näytön riittävyyden tapauskohtaisesti

Tulli harkitsee näytön riittävyyden tapauskohtaisesti. Jos alkuperämaasta ei esitetä näyttöä, Tulli ei hyväksy tullausta. Esimerkiksi pelkästään alkuperätodistus ei ole riittävä näyttö. Tulli ei anna etukäteen hyväksyntää asiakirjoista tai niiden riittävyydestä, vaan arviointi tapahtuu tarvittaessa tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä.

Kauttakuljetus Venäjän läpi

Näiden tuotteiden kauttakuljetus Venäjän läpi kolmansiin maihin on kielletty:

 • korkean teknologian tuotteet (pakoteasetuksen liite VII)
 • ilmailu- ja avaruusteknologian tuotteet ja lentopolttoaineet (pakoteasetuksen liitteet XI ja XX)
 • niin sanotut kaksikäyttötuotteet eli tuotteet, joita voi käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin
 • ampuma-aseet ja -tarvikkeet
 • pakoteasetuksen liitteessä XXXVII listatut tavarat  kuten esimerkiksi dieselmoottoreiden osat, kannettavat tietokoneet, hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit ja nosturiautot.

Jälleenvientikielto

Tiettyjen tuotteiden viejien pitää sisällyttää kauppasopimuksiinsa ostajalle velvoite estää tuotteiden päätyminen jälleenvientinä Venäjälle tai muuta kautta Venäjän käyttöön. Näihin tuotteisiin kuuluu muun muassa ilmailussa ja avaruusteollisuudessa käytettyjä tuotteita ja teknologiaa, lentopolttoaineita, ampuma-aseita ja tarvikkeita sekä monenlaista elektroniikka, kuten mikroprosessoreja ja radionavigointi- ja radiokauko-ohjauslaitteita (liitteet XI, XX, XXXV ja XL). Myös liitteessä I luetellut aseet ja ammukset kuuluvat näiden tuotteiden piiriin.

Ohjeita yksityishenkilöille

Turvapaikanhakijat

Henkilökohtainen omaisuus

Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset saavat tuoda Suomeen henkilökohtaista omaisuuttaan tullitta ja verotta. Huomioi, että tavaroita koskevat samat rajoitukset kuin matkustajatuonnissa. Esimerkiksi alkoholia ja tupakkatuotteita saa tuoda mukanaan vain rajoitetun määrän. Lue lisää matkustajatuonnin rajoituksista.

Lemmikit

1.7.2023 alkaen Suomeen Ukrainasta saapuvien koirien, kissojen ja frettien on täytettävä normaalit lainsäädännön määrittelemät maahantuloehdot. Lemmikit, jotka eivät täytä maahantuloehtoja voidaan palauttaa lähtömaahan tai lopettaa omistajan kustannuksella.

Omistajan mukana Ukrainasta matkustavia lemmikkejä koskevat seuraavat ehdot:

 • eläin on merkitty mikrosirulla ennen raivotautirokotusta
 • eläimellä on raivotautia vastaan voimassa oleva rokotus, joka on annettu aikaisintaan 12 viikon iässä
 • vähintään 30 vuorokautta rokotuksen jälkeen lemmikiltä on otettu verinäyte raivotautivasta-ainetestiä varten ja testi on suoritettu EU:n hyväksymässä laboratoriossa
 • raivotautivasta-ainetestin tulos on vähintään 0,5 IU/ml tai sen yli
 • eläin on testin ottamispäivän jälkeen odottanut lähtömaassa vähintään 3 kuukautta ennen saapumista EU-alueelle
 • koira on saanut lääkityksen ekinokokkoosia vastaan eläinlääkärin valvonnassa 1−5 vuorokautta ennen Suomen rajan ylittämistä
 • eläimellä on mukana rajan ylityksessä alkuperäiset rokotusasiakirjat ja vasta-ainetestin tulos sekä lähtömaan viranomaisen myöntämä terveystodistus siirtoon EU-alueelle (non-commercial movement).

Samalla omistajalla voi olla yhteensä korkeintaan 5 lemmikkiä ja lemmikkien on matkustettava omistajansa mukana tai viiden päivän sisällä omistajansa matkasta. Tällaista lemmikkien tuontia Suomeen kutsutaan siirroksi. Tarkempia tietoja lemmikkieläinten siirroista saat Ruokaviraston hakukoneesta.

Nämä ohjeet koskevat henkilöitä, joiden vakituinen kotipaikka on ollut Ukrainassa välittömästi ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja jotka ovat paenneet sotaa EU:n alueelle tai Suomeen 24.2.2022 jälkeen.

Oman auton käyttö Suomessa

Ukrainasta omalla autollaan sotaa pakenevat henkilöt saavat käyttää omaa autoaan tullitta ja verotta Suomessa 6 kuukauden ajan. Autosta ei tarvitse tänä aikana maksaa tullimaksua tai arvonlisäveroa. Tätä kutsutaan väliaikaiseksi maahantuonniksi. Auton käyttö on myös autoverotonta 6 kuukauden ajan.

Väliaikaisen maahantuonnin määräaika alkaa päivästä, jolloin auto on tuotu EU:n alueelle esimerkiksi Puolan, Slovakian, Unkarin tai Romanian kautta.

Esimerkki: Auto on tuotu ajamalla Puolaan 1.10.2022 ja Suomeen 5.10.2022. Kuuden kuukauden määräaika päättyy 30.3.2023.

Auton väliaikaisen maahantuonnin määräaikaa voi pidentää

Voit hakea väliaikaisen maahantuonnin määräajan pidennystä ennen kuin määräaika (6 kk) on päättynyt. Hae pidennystä Tullilta lomakkeella ”Menettelyä koskevan määräajan pidentäminen (975s)”. Toimita lomake siihen tullitoimipaikkaan, jonka kautta saavuit Suomeen. Jos Tulli myöntää pidennyksen, saat Tullilta päätöksen, jonka otsikko on ”Päätös menettelyn päättämisen määräajan pidentämistä koskevaan hakemukseen”.

Aiemmin pidennettyä määräaikaa voidaan myös jatkaa. Lähetä uusi pidennyspyyntö lomakkeella 975s samaan tullitoimipaikkaan, joka on myöntänyt autolle ensimmäisen pidennyksen. Tullitoimipaikan yhteystiedot ovat pidennyspäätöksessä, jonka sait Tullilta.

Hae autoverottoman käyttöajan pidennystä Verohallinnolta

Autovero maksetaan Verohallinnolle, joten autoverottoman käyttöajan pidennystä pitää hakea Verohallinnolta. Hae lisäaikaa hyvissä ajoin ennen kuin 6 kuukauden käyttöaika päättyy. Lue lisää autoverottoman käyttöajan pidennyksen hakemisesta Verohallinnon sivuilta (ukrainaksi). Katso myös muut Verohallinnon ohjeet Ukrainasta saapuneille.

Lue lisää: Verohallinto: Ajoneuvon veroton käyttö

Auton tullaus muuttotavarana

Voit tullata auton muuttotavarana, kun sinulla on oleskelulupa Suomeen. Muuttotavarana tuodusta autosta ei tarvitse maksaa tullimaksua tai arvonlisäveroa. Toimi näin:

Tullaa auto. Käytössäsi ovat seuraavat tullausvaihtoehdot:

Liitä tullauksellesi nämä asiakirjat:

 • kopio tai kuva passista
 • kopio tai kuva oleskeluluvasta
 • kopio tai kuva auton asiakirjoista, kuten rekisteriotteesta
 • mahdollinen Tullin myöntämä väliaikaisen maahantuonnin määräajan pidennyspäätös (”Päätös menettelyn päättämisen määräajan pidentämistä koskevaan hakemukseen”).

Tulli voi pyytää sinulta myös muita asiakirjoja, joilla todistat, että vakituinen kotipaikkasi oli Ukrainassa välittömästi ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Muuta tietoa:

Venäjälle ei saa viedä EU-maiden virallista valuuttaa seteleinä. 

Vienti on sallittu ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Valuuttaa seteleinä voi viedä diplomaatti- tai konsuliedustojen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön.
 • Venäjälle matkustava yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet voivat viedä valuuttaa seteleinä henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaista käyttöä on rahojen käyttö yöpymistä, ruokailua, liikkumista tai ostoksia varten.

Henkilökohtaisena käyttönä ei voida pitää esimerkiksi

 • rahojen viemistä sukulaiselle tai ystävälle Venäjälle
 • kiinteistön tai muun kiinteän omaisuuden ostoa
 • palkkakuluihin tai muihin yritystoiminnan kuluihin tarkoitettua rahaa
 • pääomasijoituksiin tai pankkitilille tarkoitettua rahaa
 • lainan maksuun tarkoitettua rahaa
 • Venäjälle muuttavan henkilön henkilökohtaisen varallisuuden vientiä Venäjälle EU:n jäsenvaltioiden virallisen valuutan määräisinä seteleinä
 • Venäjällä asuvan ja kotiinsa palaavan matkustajan käyttämättä jääneiden rahojen vientiä Venäjälle.

Kiellolle ei ole säädetty alarajaa. Huomioi siis, että mikä tahansa summa voi olla pakotteiden alainen, vaikka siitä ei tarvitsisi antaa ilmoitusta Tullille.

Venäjältä ei saa tuoda esimerkiksi

 • savukkeita
 • sikareita ja pikkusikareita
 • monenlaisia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita
 • wc-paperia ja muita kotitaloudessa käytettäviä papereita
 • monia kodinkoneita
 • puhelimia
 • autoja
 • kameroita.

Kielto koskee myös tax free -myymälöistä ostettuja tuotteita.

Voit katsoa koko listan tuotteista Venäjän pakoteasetuksen 833/2014 liitteessä XXI. Liite on virallisen lehden numerossa L259I 2022, sivuilla 32-41.

Polttoaine

Venäjältä saa toistaiseksi tuoda polttoainetta ainoastaan moottoriajoneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä. Ylimääräistä polttoainetta ei saa tuoda kannettavassa säiliössä tai erillisessä kanisterissa ajoneuvon mukana.

Alkoholi

Venäjältä ei toistaiseksi saa tuoda väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %), esimerkiksi viskiä, rommia, giniä tai votkaa, eikä likööriä.

Venäjältä ei saa myöskään tuoda mietoja alkoholijuomia, joihin on lisätty valmistuksen yhteydessä alkoholia. Näitä ovat esimerkiksi tietyt long drink - ja hard seltzer -juomat. Kielto koskee myös tax free -myymälästä ostettuja alkoholijuomia.

Saat kuitenkin tuoda maahan muita mietoja alkoholijuomia, esimerkiksi olutta sekä käymisen avulla valmistettua viiniä ja siideriä. Voit tuoda näitä rajoitetun määrän ja vain omaan käyttöösi tai lahjaksi. Katso alkoholin tuontirajoitukset.

Veneet, vesiskootterit ja huviveneet

Matkustajan ei kannata tuoda Venäjältä Suomeen veneitä tai vesiskoottereita lomamatkan ajaksi, koska niitä ei voi viedä mukanaan takaisin Venäjälle.

Venäjältä ei voi tulla huviveneellä Suomen satamiin ja sulkuihin. Venäjältä Suomeen ei voi tulla myöskään Saimaan kanavan kautta.  

Määräykset voivat muuttua

Huomaa, että tuonti- ja vientimääräykset voivat muuttua pakotteiden vuoksi nopeastikin.

Mitä ei saa viedä Suomesta Venäjälle?

Huomioi, että EU:n Venäjälle määräämät pakotteet koskevat myös yksityishenkilöitä.

Suomesta ei voi tällä hetkellä viedä Venäjälle esimerkiksi:

 • huviveneitä ja vesiskoottereita 
 • moottorikelkkoja
 • hybridi- ja sähköautoja sekä yli 1,9 litran moottoreilla varustettuja henkilöautoja, matkailuautoja ja maastoajoneuvoja
  • Kieltoa ei sovelleta EU-maiden tai EU:n ulkopuolisten maiden matkailijoiden niihin kuljetusvälineisiin, joilla he kulkevat. Tällaisia kuljetusvälineitä ovat esimerkiksi matkailijan henkilöauto.
 • maaleja
 • synteettisiä voiteluaineita (nimike 3403 19)
 • ylellisyystuotteita eli yli 300 euron arvoisia tavaroita, esimerkiksi älylaitteita, koruja ja urheiluvälineitä.

Niin sanottujen ylellisyystuotteiden vienti Venäjälle on kielletty.  Ylellisyystuotteet ovat tuotteita, joiden tuotekohtainen arvo ylittää 300 euroa. Joillekin tuotteille on määritelty myös korkeampia arvorajoja.

Ylellisyystuotteita ovat esimerkiksi 

 • ajoneuvojen osat ja tarvikkeet sekä johdot, kaapelit ja polttimot
 • vaatteet, jalkineet, asusteet ja kosmetiikka
 • elintarvikkeet, pesuaineet ja vaipat
 • harrastus- ja urheiluvälineet ja -tarvikkeet 
 • korut
 • lelut, pelit, kirjat ja levyt
 • sisustus- ja keittiötarvikkeet sekä välineet.

Poikkeuksia 300 euron arvorajasta:

Voit kuitenkin viedä Venäjälle esimerkiksi

 • sähkölaitteen ja kodinkoneen, jonka arvo on enintään 750 euroa
 • tietokoneen ja älypuhelimen, jonka arvo on enintään 750 euroa
 • äänen toistolaitteen tai valokuvauskameran, jonka arvo on enintään 1 000 euroa  
 • soittimen, jonka arvo on enintään 1 500 euroa.
 • Ylellisyystuotteiden luettelo voi muuttua
 • Ylellisyystuotteiksi luokiteltavien tuotteiden lista on laaja, ja se voi muuttua jatkuvasti. Tuotteisiin voi kohdistua myös muita vientirajoituksia ja -kieltoja.

Katso luettelo ylellisyystuotteista neuvoston asetuksen (EU) 833/2014 liitteestä XVIII.

Ylellisyystuotteiden kieltoa ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, jotka ovat

 • välttämättömiä EU-jäsenvaltioiden Venäjällä sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen virallisia tarkoituksia varten tai niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita
 • välttämättömiä kansainvälisen oikeuden perusteella vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.
 • CN-koodeihin 71130000 (korut) ja 71140000 (kulta- ja hopeasepänteokset) kuuluviin tavaroihin, jotka on tarkoitettu Euroopan unionista matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, jotka ovat kyseisten henkilöiden omistuksessa ja joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan siirtää tai viedä Venäjälle sellaisia kulttuuriesineitä, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

Ajankohtaista