Hyppää sisältöön

Luvat 

Yritys voi sujuvoittaa toimintaansa Tullin myöntämillä luvilla. Luvat ovat maksuttomia.

Tietyissä tavaran tuontiin, vientiin ja kauttakuljetuksiin liittyvissä toimissa Tullin myöntämä lupa on pakollinen. Pakollinen on esimerkiksi tullivarastolupa, kun yritys varastoi tullaamatonta tavaraa omissa tiloissaan. 

Yleisin yritysten käyttämä lupa on yleisvakuuslupa, jolla voi hakea useita muita lupia. Tarvitset yleisvakuusluvan esimerkiksi sisäisen jalostuksen lupaan ja passitus- ja varastointilupiin. Kun yrityksellä on yleisvakuusluvan lisäksi maksunlykkäyslupa, saat tullilaskulle noin viisi viikkoa maksuaikaa. 

Miten haen lupaa

  1. Lupia haetaan Luvat- ja päätökset –palvelussa  (Tullin asiointipalvelu), CDS-järjestelmässä (EU:n asiointipalvelu) tai lomakkeella. AEO-valtuutusta haetaan eAEO-palvelussa (EU:n asiointipalvelu). Jos kirjautuminen palveluihin ei onnistu, ota yhteyttä Tullineuvontaan. Tarkista luvanhakutapa lupatyypin kuvauksesta näiltä sivuilta.
  2. Tee lupahakemus hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset lupaa. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa sen käsittelyä.
  3. Saat päätöksen hakemukseesi joko Luvat- ja päätökset -palveluun, CDS-järjestelmään, turvasähköpostilla tai postitse ilmoittamaasi osoitteeseen riippuen siitä, millä tavalla olet hakemuksesi lähettänyt ja suostutko turvasähköpostin käyttöön. 
  4. Hakemuksen käsittelyaika on lupatyypin mukaan 30–120 päivää. 
  5. Voit hakea saamaasi päätökseen oikaisua Tullilta. Päätöksen mukana tulevat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Oikaisua täytyy hakea 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen tietoosi.

Lupahakemuksen käsittely Tullissa

Jotta lupa voidaan myöntää, yrityksen on täytettävä luvan myöntämisen edellytykset. Arvioidessaan tätä Tulli tekee esimerkiksi tarkastuksia hakijan tiloihin, kirjanpitoon tai toimintaan. Tarkastusten tarpeellisuus vaihtelee haettavan lupatyypin mukaan.

  • Tulli tutkii hakijan aikaisempaa tulliasiointia, esimerkiksi tuonti- ja vienti-ilmoitusten määrää ja laatua.
  • Joihinkin lupahakemuksiin liittyy kysely yrityksen liiketoiminnasta. Kysymykset koskevat esimerkiksi yrityksen kirjanpito- ja logistiikkajärjestelmää, pätevyyttä ja tietoturvaa. Kysymyksiin kannattaa tutustua jo ennen hakemuksen jättämistä. Liitä yrityksesi liiketoimintaa koskevat vastaukset hakemukseen, tällöin lupahakemuksen käsittely nopeutuu. Tulli analysoi annetut vastaukset ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Yrityksen liiketoiminnan kuvaus
  • Hakijan taloudellinen tilanne analysoidaan lupaprosessin aikana silloin, kun haettava lupa sitä edellyttää. Taloudellinen tilanne vaikuttaa muun muassa vaadittavan yleisvakuuden määrään. Lue lisää: Yleisvakuus
  • Lupakohtaisista kuvauksista näet tarkemmin, mitkä ovat kyseisen lupatyypin myöntämisen edellytykset.

Ilmoita muutoksista Tullille hyvissä ajoin 

Lupaan täytyy hakea muutosta esimerkiksi silloin, kun luvan tavarakate, tullimenettelyt, vakuuden viitemäärä, tullitarkoituksiin soveltuva kirjanpitojärjestelmä tai jokin muu luvan soveltamiseen vaikuttava asia muuttuu.

Tee lupamuutoshakemus hyvissä ajoin. Muutoshakemuksen käsittely kestää lupatyypin mukaan 30–120 päivää.

Miten muutoshakemus tehdään?

Lupamuutosta haetaan useimmissa tapauksissa sähköisesti Luvat ja päätökset -palvelun kautta. Joissakin tapauksissa muutosta haetaan lomakkeella.  Tarkista hakutapa lupatyypin kuvauksesta näiltä sivuilta.

Yritysjärjestelyt

Kun tiedossa on yritysjärjestelyjä, ota hyvissä ajoin yhteyttä yritysneuvontaan  ja selvitä, kuinka tilanteessa pitää toimia. Yrityksen fuusio tai jakautuminen aiheuttavat yleensä muutoksia Tullin myöntämiin lupiin. Uuden yrityksen perustaminen (uusi y-tunnus) vaatii kokonaan uusia lupia. Y-tunnuksen muuttuessa ei ole kyseessä lupamuutos, vaan on haettava uutta lupaa. 

Kun yhteyshenkilö tai laskutusosoite muuttuu

Kun yrityksen yhteyshenkilö tai laskutusosoite muuttuu, lähetä siitä tieto Tullin lupakeskukseen osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi. Kerro, mistä päivämäärästä alkaen muutokset ovat voimassa. 
Jos muutokset koskevat AEO-valtuutusta, ilmoita muutoksista osoitteeseen aeo(at)tulli.fi. 

Muutokset yrityksen nimi- tai osoitetietoihin eivät vaadi muutosta lupaan.  

Jos lupa pitää kumota

Ilmoita luvan kumoamistarpeesta Tullin lupakeskukseen osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi. Kerro viestissä kumoamisen syy, kumottavan luvan numero, luvanhaltijan nimi, EORI-tunnus, osoite, sekä yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Ilmoita, mistä päivästä lähtien kumoaminen halutaan voimaan.

Yksityishenkilön luvat

Myös yksityishenkilö voi tarvita lupaa, esimerkiksi muuttaessaan EU:n ulkopuolelta Suomeen. Hän voi tarvita muuttotavaroiden tullitonta ennakkotuontia koskevaa lupaa tai poikkeuslupaa. Lupatyypeistä enemmän sivulla Tullittomuusluvat.