Hyppää sisältöön

Pitkäjänteinen vastuullisuustyö tuottaa tulosta – Tullille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

Julkaisuajankohta 9.12.2022 12.06
Tiedote

Tulli on ympäristölupauksessaan sitoutunut toimimaan ympäristöasioiden edelläkävijänä valtionhallinnossa. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto on yksi käytännön teko, jolla edistämme ympäristölupaustamme. Tunnustuksena pitkäjänteiselle työllemme Tullille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Kuvituskuva

Ekokompassin käyttöönotto on yksi käytännön toimi, johon olemme sitoutuneet myös Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa. Ympäristöjärjestelmä auttaa meitä tarkastelemaan toimintamme vaikutusta ympäristöön laaja-alaisesti ja auttaa seuraamaan tekojemme vaikuttavuutta.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa edeltävä auditointi toteutettiin 23. marraskuuta ja 2. joulukuuta. Auditoinnissa Tullin toimipisteissä tarkasteltiin kokoamaamme aineistoa sekä kemikaalien asianmukaiseen säilytykseen ja jätteiden kierrätykseen liittyviä asioita. Toisen auditointipäivän päätteeksi todettiin, että ympäristöjärjestelmän kriteerit täyttyvät Tullin kohdalla: Tulli on laatinut ympäristölupauksen, kartoittanut ympäristövaikutuksensa, pisteyttänyt ne, ja pyrkii ympäristöohjelmallaan vähentämään ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. 

Vastuullisuustyöhön on osallistunut iso joukko tullilaisia. Tunnustuksena yhteisistä ponnisteluista Tullille myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti 2. joulukuuta.

- Kiitos kaikille työhön osallistuneille koko Tullin organisaatiossa aina Ahvenanmaalta Utsjoelle asti! Sertifikaatin saaminen on hyvä osoitus siitä, mitä voimme yhteistyöllä saavuttaa, Tullin vastuullisuusasiantuntija Paula Heikkinen kiittelee.

Pitkäjänteinen työmme ympäristöasioiden parantamiseksi on alkanut vuonna 2015 ympäristöohjelman laatimisella ja Green Office -sertifioinnilla vuonna 2016. Uusi ympäristöohjelma vuosille 2022–2025 valmistui maaliskuussa 2022, jonka jälkeen valmistelut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa varten jatkuivat muun muassa alueellisen ympäristötiimiverkoston kokoamisella ja paikallisten jätteiden ja kemikaalien käsittelyn toimintatapojen kuvaamisella. 

- Sertifikaatti ei tarkoita, että kaikki olisi nyt valmista, vaan se kertoo valmiudesta ja halusta kehittää ja kehittyä entistä parempaan ympäristöasioiden hallintaan. Tullin ympäristölupaus ja -ohjelma antavat meille selkeät suuntaviivat jatkoa varten, Heikkinen toteaa.

Tullin ympäristölupauksen mukaisesti olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia, selvittämään toimintamme aiheuttamat päästöt ja suunnittelemme keinoja ympäristökuorman pienentämiseksi, viestimään aktiivisesti ympäristövastuullisuudesta, sekä kasvattamaan henkilöstön ympäristötietoisuutta.

 

Lue lisää Tullin ympäristösivulta

Uutinen Uutinen Uutinen