Tunnemme vastuuta ympäristöstä

​​​​Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tulli on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja on aktiivisesti mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa kehittämällä Tullin ympäristöohjelmaa.

Haluamme olla valtionhallinnossa esimerkillinen toimija, joka tuntee ekologisen vastuunsa. Olemme kehittäneet Tullin  ympäristöohjelman vuosille 2022-2025 yhdessä koko henkilöstön kanssa osana strategiatyötämme. Tavoitteenamme on sulauttaa ympäristöteot ja -tietoisuus osaksi jokaisen tullilaisen päivittäisiä rutiineja. 

Ympäristökuormamme syntyy toimitiloista, hankinnoista, liikkumisesta ja Tullin toiminnasta. Selvitämme niiden aiheuttamat päästöt ja suunnittelemme keinoja ympäristökuorman pienentämiseksi. 

Tullitarkastaja ohjaa rekkaa tarkastettavaksi.
Useat Tullin tehtävät ovat jo sinänsä ympäristönsuojelullisia. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Uusimme vuosittain ajoneuvokalustoamme vähäpäästöisemmäksi Euroopan unionin direktiivin (energiatehokkaan kaluston edistäminen) edellyttämällä tavalla. Merkittävän vastuullisuusloikan otimme vuonna 2020, kun 19:stä hankittavasta uudesta ajoneuvosta oli 11 vähäpäästöisempiä hybridiautoja – kymmenen ladattavaa hybridiä ja yksi kevythybridi.  Jo vuonna 2009 hankimme tullivalvonnan ajoneuvoksi kaasuauton, joka on yhä käytössä.

Valvomme rajat ylittävien tavaroiden  turvallisuutta ja vaarallisten aineiden kuljetuksia sekä uhanalaisten eläinten ja vieraslajien maahantuontia. Valvontatoimemme myös estävät eläin- ja kasvitautien leviämistä.

Tulli-ilmoittamisen sähköistäminen on pienentänyt tavaroiden ulkomaankuljetusten reittejä. Toimitilatehokkuutta toteutamme valtion toimitilastrategian mukaisesti, ja hankinnoissa noudatamme valtion hankintastrategiaa, joka ottaa huomioon ympäristönäkökohdat.

Tullin suurimmassa toimistotilassa Pasilan virastotalossa Helsingissä oli käytössä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä vuosina 2015-2021. Tulli on matkalla kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa. Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisua vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meillle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti joulukuussa 2022. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä korvaa aiemmin käyttämämme Green Office -järjestelmän.

Tullin ympäristölupaus

•    Olemme julkishallinnon edelläkävijä ympäristövastuullisuudessa
•    Sitoudumme vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia
•    Selvitämme toiminnan aiheuttamat päästöt ja suunnittelemme keinoja ympäristökuorman pienentämiseksi
•    Viestimme aktiivisesti ympäristövastuullisuudesta
•    Kasvatamme henkilöstön ympäristötietoisuutta