Hyppää sisältöön

Muutoksia saapumisen, väliaikaisen varastoinnin ja unioniaseman ilmoittamisessa 25.5.2024

Julkaisuajankohta 19.2.2024 10.00
Tiedote

Saapumisen, väliaikaisen varastoinnin ja unioniaseman ilmoittamisessa on muutoksia 25.5.2024 alkaen. Seuraavat asiat muuttuvat:

  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa voi hyödyntää saapumisen yleisilmoituksella annettuja tavaratietoja.
  • Saapumisen esittämisilmoituksen käyttö laajenee tavaroihin, joiden unioniasema on vahvistettu Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).
  • Esittämisilmoitus voidaan antaa päärahtikirjatasolla, jos kaikki päärahtikirjalla ilmoitetut tavarat saapuvat samalla kuljetuksella.
  • Varastonpitäjä voi saada tietoja varastoon esitetyistä tavaroista myös silloin, kun niistä on annettu saapumisen yleisilmoitus Turvatietojen ICS2-ilmoitusjärjestelmään.
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tekijä voi saada tavaraerätietoja ilmoitusta edeltäneestä saapumisen yleisilmoituksesta.
  • Väliaikaisen varaston pitäjä saa jatkossa Väliaikaiseen varastoon saapuvat tavarat -sanoman (FI319) myös omasta ilmoituksestaan.
  • Suomeen saapuvat unionitavarat esitetään jatkossa Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Tiedot muutoksista päivitetään mahdollisimman pian myös Tullin verkkosivuille.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa voi hyödyntää saapumisen yleisilmoituksella annettuja tavaratietoja

Jos kuljetat tavaraa Suomeen toisen EU-maan kautta, voit pyytää, että Suomeen annettavalla väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella hyödynnetään tavaratietoja, jotka olet antanut ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa saapumisen yleisilmoituksella. Näissä tapauksissa sinun ei tarvitse antaa lähetyskohtaisia tavaratietoja väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella, vaan Tullin järjestelmä noutaa tarvittavat tavaratiedot Turvatietojen ICS2-järjestelmästä.

Voit viitata väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa lähetyksestä annettuun saapumisen yleisilmoitukseen myös silloin, jos käytössäsi ei ole vaadittuja alatason tavaratietoja mutta olet saanut tiedot MRN-viitenumerosta ja kuljetusasiakirjasta saapumisen yleisilmoituksen tekijältä.

Jos haluat, että tavaratiedot haetaan saapumisen yleisilmoitukselta, ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

  • lisätietokoodi FIRUE, joka ilmoitetaan ilmoitustason lisätietona 
  • saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero, joka ilmoitetaan alatason lähetyserän edeltävän asiakirjan tiedoissa
  • kuljetusasiakirjan tunnisteeksi alatason lähetyserällä sama kuljetusasiakirja, joka on ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksella alatason lähetyserän kuljetusasiakirjana.

Et voi käyttää FIRUE-lisätietokoodia, jos tavara saapuu toisesta EU-maasta Suomeen muulla kuljetusasiakirjalla kuin sillä alatason lähetyserän (House) kuljetusasiakirjalla, jolla se on saapunut ensimmäiseen saapumispaikkaan EU:ssa.

Kun käytät väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa FIRUE-lisätietokoodia, ilmoituksen pitää kattaa kaikki tavaraerät, jotka on ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksen alatason lähetyserän kuljetusasiakirjalla. Jos saapumisen yleisilmoituksessa on ollut useita alatason lähetyserän kuljetusasiakirjoja, voit ilmoittaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa halutessasi vain osan kuljetusasiakirjoista. 

Kun käytät FIRUE-lisätietokoodia, kaikkien ilmoituksessa olevien lähetysten tiedot haetaan saapumisen yleisilmoitukselta. Samassa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa ei voi ilmoittaa sekä tavaratietoja että FIRUE-lisätietokoodia. Tee tällaisissa tapauksissa kaksi erillistä ilmoitusta.

Saapumisen esittämisilmoituksen käyttö laajenee 25.5. ja 3.6.2024 alkaen

Esittämisilmoitus (FI332) annetaan 25.5. alkaen myös niistä unionitavaroista, joiden unioniasema on vahvistettu sähköisesti Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). 

Lisäksi 3.6. alkaen esittämisilmoitus annetaan sellaisista EU:n ulkopuolisista satamista saapuvien alusten tavaroista, joista on annettu saapumisen yleisilmoitus EU:n Turvatietojen ICS2-ilmoitusjärjestelmään.

Esittämisilmoituksella voi ilmoittaa tavarat päärahtikirjatasolla FIPML-lisätietokoodin avulla 

Voit antaa esittämisilmoituksessa edeltävän ilmoituksen tietona MRN-viitenumeron ilman kuljetusasiakirjan tietoja, jos ilmoituksen kaikki tavarat saapuvat samalla kuljetuksella. Ilmoita tällöin lisätietokoodi FIPML ilmoitustason lisätietona. Jätä kuljetusasiakirjan tieto tyhjäksi. Edeltävä ilmoitus voi olla väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai saapumisen yleisilmoitus EU:n Turvatietojen ICS2-ilmoitusjärjestelmään.

Jos kaikki yhden ilmoituksen tavarat eivät saavu samalla kuljetuksella, sinun pitää antaa esittämisilmoituksessa alatason kuljetusasiakirjojen numerot.

Sanomakuvauksiin on lisätty tämän lisätietokoodin käyttöön liittyviä sääntöjä ja ehtoja.

Varastonpitäjä voi saada tietoja varastoon esitetyistä tavaroista, joista on annettu saapumisen yleisilmoitus 

Tulli lähettää jatkossa väliaikaisen varaston pitäjälle FI319-sanoman varastoon esitettyjen tavaroiden tiedoista myös silloin, kun esittämistä edeltävä ilmoitus on EU:n Turvatietojen ICS2-ilmoitusjärjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus. Tähän asti varastonpitäjä on voinut saada tämän sanoman, kun edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.

Sanoma lähetetään aina varastonpitäjälle, joka on saapumisen sanoma-asiakas. Sanoma-asiakas voi halutessaan testata FI319-sanoman vastaanoton. Tällöin sanoma-asiakkaan on haettava suoran sanoma-asioinnin luvan muutosta.

Väliaikaiseen varastoon saapuvat tavarat -sanomalla (FI319) näet tietoja esimerkiksi ilmoitetusta alatason lähetyserän kuljetusasiakirjasta ja tavaratietoja. Voit katsoa FI319-sanomaa vastaavat tiedot myös Tulliselvityspalvelussa, kun tavarat on esitetty varastoosi. 

Väliaikaisen varastoinnin sanomailmoittaja voi saada Väliaikaiseen varastoon saapuvat tavarat -sanoman (FI319) 

Jos väliaikaisen varastoinnin sanoman antava kuljetusliike tai hänen edustajansa ilmoittaa lisätietokoodin FIRFI, hän saa Tullilta kuljetus- ja tavaraerätietoja FI319-sanomalla. Nyt tämän FI319-sanoman on saanut vain varastonpitäjä.

Jos käytät väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa FIRUE-lisätietokoodin lisäksi FIRFI-lisätietokoodia, saat sanomalla myös ICS2-järjestelmästä haettuja saapumisen yleisilmoituksen tavaratietoja, jotka on täydennetty antamallesi väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselle. 

Myös esittämisilmoituksen tekijä voi pyytää FI319-sanomaa ilmoittamalla esittämisilmoituksella lisätietokoodin FIRFI. Tällöin FI319-sanomalla on väliaikaisen varastoinnin tai saapumisen yleisilmoituksen ilmoitus- ja kuljetustietoja sekä suppea määrä tavaratietoja.

FIRFI-lisätietokoodia voi käyttää vain sanoma-asioinnissa, ei Tulliselvityspalvelussa. 

Väliaikaisen varaston pitäjä saa jatkossa aina FI319-sanoman

Jatkossa väliaikaisen varastonpitäjä saa aina FI319-sanoman automaattisesti. Aiemmin varastonpitäjä on saanut sanoman vain, jos väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen on tehnyt joku muu kuin varastonpitäjä itse. 

Unionitavaroiden selvittäminen

Suomeen saapuvat unionitavarat, jotka on lähtövaiheessa ilmoitettu EU:n Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS), esitetään myös samassa palvelussa alkuvaiheessa 1.3.–24.5.2024. Tämän jälkeen 25.5.2024 alkaen Suomeen saapuneet unionitavarat esitetään aina saapumisen esittämisilmoituksella Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332). Tulli tiedotti aiemmin virheellisesti aloituspäivämääräksi 3.6.2024.

Saapumisen esittämisilmoituksen sanomakuvauksiin on lisätty sääntöjä ja ehtoja tilanteista, joissa edeltäväksi asiakirjaksi ilmoitetaan N825. Tällä asiakirjakoodilla viitataan unionitavarasta annetun sähköisen ilmoituksen MRN-viitenumeroon.

Voit lukea lisää unionitavaroiden selvittämisen muutoksista Tullin verkkosivulla Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat. Ilmoittaminen edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista ja valtuutta ”Tulliselvittäminen”.

Lisätietoja:
Saapuvan tavaran ilmoitukset
UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet