Saapuvan tavaran ilmoitukset

Unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti EU:n ulkopuolelta kuljettamistaan tavaroista ennen niiden unioniin saapumista. Saapumisen ilmoitukset annetaan meri-, rautatie- ja maantieliikenteessä Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX) ja lentoliikenteessä komission ICS2-järjestelmään tai komission ICS2-palveluun (STI-STP). Näin varmistetaan, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua. Kun tavarat on esitetty Tullille, valvotaan, että tavarat tulliselvitetään määräajassa.

Kuljetusliikkeen on ilmoitettava tulliselvityksen tekijälle ilmoituksen MRN-viitenumeron ja tavaraerän numeron lisäksi myös alatason kuljetusasiakirjan viitenumero, jotta erän tulliselvittäminen on mahdollista.

Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavista unionitavaroista ei anneta saapumisen ilmoituksia, ja muut kuin unionitavarat kuljetetaan T1-passitusmenettelyssä.

Muun kuin säännöllisen alusliikenteen aluksessa olevista kaikista purettavista tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.  Jos unionitavaralle on saatu unioniaseman todiste komission Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), unionitavarasta ei tarvitse antaa väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta.

Kun unionin ulkopuolisesta satamasta tai lentokentältä saapuvan laivan tai lentokoneen on tarkoitus käydä useammassa kuin yhdessä unionin satamassa tai lentokentällä, ensimmäiseen unionissa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan on jätettävä saapumisen yleisilmoitus kaikista kuljetettavista tavaroista. Ilmoitus on annettava myös niistä tavaroista, joita ei pureta unionialueelle. Seuraaviin unionin tullialueen tullitoimipaikkoihin annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ainoastaan tavaroista, jotka puretaan sinne.

Huomioi nämä

Euroopan unioni on solminut erilliset sopimukset sekä Sveitsin (mukaan lukien Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa näistä maista saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran lähtömaa on joko Norja tai Sveitsi, ei tavaroista tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta, mutta niistä on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.