Saapuvan tavaran ilmoitukset

Unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti EU:n ulkopuolelta kuljettamistaan tavaroista ennen niiden unioniin saapumista. Saapumisen ilmoitukset annetaan Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX), jolla on rajapinnat Tullin muihin järjestelmiin sekä muiden jäsenmaiden järjestelmiin. Näin Tulli varmistaa, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua ja että tavarat on esitetty ennen kuin niille osoitetaan tulliselvitysmuoto. Tulli käyttää Turvatietojärjestelmää myös tullaamisen valvontaan.

Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa unionin alueelta tuotavien tavaroiden ilmoittamiseen muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä.

Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavista unionitavaroista ei anneta saapumisen ilmoituksia ja muut kuin unionitavarat kuljetetaan T1-passitusmenettelyssä.

Kun unionin ulkopuolisesta satamasta tai lentokentältä saapuvan laivan tai lentokoneen on tarkoitus käydä useammassa kuin yhdessä unionin satamassa tai lentokentällä, ensimmäiseen unionissa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan on jätettävä saapumisen yleisilmoitus kaikista kuljetettavista tavaroista. Ilmoitus on annettava myös niistä tavaroista, joita ei pureta unionialueelle.

Seuraaviin yhteisön tullialueella sijaitseviin tullitoimipaikkoihin annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ainoastaan tavaroista, jotka puretaan sinne.

Saapumisen ilmoitukset uudistuvat  

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvista tavaroista on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset ja esittämisilmoitukset 5.11.2022 alkaen joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Ilmoituksia ei voi antaa enää Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX).  

Huomioi nämä

Euroopan unioni on solminut erilliset sopimukset sekä Sveitsin (ml. Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa näistä maista saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran lähtömaa on joko Norja tai Sveitsi, ei tavaroista tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta, mutta niistä on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.