Hyppää sisältöön

Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020

Julkaisuajankohta 20.4.2021 10.00
Tiedote

Onnistunut harmaan talouden torjunta on monitahoista viranomaisyhteistyötä. Tulli osallistuu harmaan talouden torjuntaan eri toiminnoissaan laaja-alaisesti, päämääränään torjua sekä yhteiskunnalle että yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Vuonna 2020 Tulli tutki 917 veropetosta ja talousrikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli 17 miljoonaa euroa.

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2020 oli noin 57 miljoonaa euroa, josta Tullin talousrikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli 17 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli noin 33 miljoonaa euroa. Vaikuttavuus muodostuu tutkittujen juttujen aiheuttamista vahingoista, kuten vältetyistä veroista ja takaisin saadusta omaisuudesta. Veropetoksia Tulli tutki kaikkiaan 917, joista törkeitä veropetoksia oli 98. Laskua edellisvuodesta oli etenkin lievissä veropetoksissa.

Vaikka veropetosten määrä ja talousrikostorjunnan vaikuttavuus laskivat pandemiavuonna, pitkällä aikavälillä kasvu on ollut merkittävää.

– Vuosien 2012-2020 aikana Tullin paljastamien ja tutkimien veropetosten määrä on kasvanut yli 73 prosenttia. Samalla aikavälillä Tullin talousrikostorjunnalla on saatu aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhteensä lähes 245 miljoonaa euroa. Tänä aikana Tullin yritystarkastuksen tekemien yritys- ja asiakirjatarkastusten perusteella on kannettu jälkikantona valtiolle yli 223 miljoonaa euroa tulleja ja veroja, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Torjuntatoimia suunnattiin onnistuneesti poikkeusvuonna

Koronapandemian vuoksi matkustajamäärät romahtivat vuonna 2020. Pienemmät matkustajamäärät näkyivät esimerkiksi veropetoksista aiheutuneiden rangaistusvaatimusten ja -määräysten vähenemisenä.

Matkustajaliikenteen tyrehtyminen vaikutti selvästi korkeasti verotettujen tuotteiden, kuten savukkeiden, nuuskan ja alkoholijuomien laittomaan kauppaan. Tyypillisesti henkilöliikenteen mukana salakuljetettavien tuotteiden laiton maahantuonti siirtyi rahti- ja tavaraliikenteeseen. Tullissa reagoitiin ripeästi muutoksiin keskittämällä valvontaa kaupalliseen liikenteeseen, mikä osoittautui tehokkaaksi. Takavarikoitujen tuotteiden määrät kasvoivat, ja esimerkiksi savukkeita Tulli takavarikoi kaikkiaan 4,5 miljoonaa kappaletta, mikä on suurin määrä viiteen vuoteen. Valtaosa savukkeista tuotiin Suomeen kaupallisen liikenteen mukana ja tapaukset tutkitaan veropetoksina.

Poikkeusvuosi vaikutti myös tuoteväärennösten valvontaan. Korona-aikana terveysturvallisuuteen liittyvien tuotteiden kasvanut verkkokauppa on lisännyt tuoteväärennösten riskiä maailmalla.

– Olemme Tullissa kiinnittäneet erityishuomiota lääkinnällisten tuotteiden ja suojavarusteiden vientiin ja tuontiin. Markkinavalvonnassa ja viranomaisyhteistyössä on puututtu useisiin eriin, jotka eivät ole täyttäneet määräyksiä. Vuonna 2020 Tullissa ei kuitenkaan havaittu pandemiaa koskevia tuoteväärennöksiä, toteaa valvontajohtaja Mikko Grönberg.

Tuloksellista toimintaa toimivalla viranomaisyhteistyöllä

Tulli suojaa toiminnallaan yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia sekä kantaa veroja. Tullin tehtävänä on edistää myös EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta sekä yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tullin harmaan talouden torjunnan päämääränä on torjua sekä yhteiskunnalle että yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja.

Harmaan talouden torjunta Tullissa ei rajoitu yksinomaan verovahinkojen ja rikoshyödyn minimoimiseen, vaan Tullin tehtävänä on osana EU:n yhteistä tullijärjestelmää puuttua myös laajemmin kansainvälisen kaupan säännöstelyrikkomuksiin sekä YK:n ja EU:n pakotteiden toimeenpanoon.

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa keskeistä on toimiva viranomaisyhteistyö, jota Tulli tekee tiiviisti useiden koti- ja ulkomaisten viranomaistahojen kanssa. Tullin harmaan talouden torjunnan tuloksellisuus perustuu suurelta osin aktiiviseen kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön, summaa valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Lue lisää harmaan talouden torjuntatilastoista vuodelta 2020 Verohallinnon tiedotteesta (20.4.2021):

Koronavuosi haastoi harmaan talouden valvonnan –  viranomaiset ovat ottaneet uusia valvontakeinoja käyttöön

Lue lisää Tullin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tuloksista vuodelta 2020:

Harmaan talouden torjunta Tullissa - Harmaa talous & talousrikollisuus (vero.fi)

Mediatiedote