För hundra år sedan: Produkter befriade från tull – Sjöofficershattar och elektriska telegrafer

4.8.2021 9.15

På 1920-talet strävade man efter att begränsa mängden importerade varor från utlandet genom höga tullavgifter. Särskilt importen av lyxvaror reglerades med en tull för lyxartiklar. En del av Försvarsmaktens anskaffningar såsom accessoarer till officerarnas uniformer klassificerades som lyxprodukter. Det här var en ekonomisk belastning särskilt för officerare, eftersom de själv måste betala för sin utrustning.

Efter de oroliga åren som föregick 1920-talet, började situationen vid gränsen mellan Finland och Ryssland småningom lugna ner sig. Samtidigt etablerades också Försvarsmaktens ställning i Finland. När de ekonomiska och politiska förhållandena stabiliserade sig började man också befria handeln från regleringen. Med höga tullavgifter såg man dock till att handelstillväxten inte blev alltför stor. Särskilt importen av lyxvaror från utlandet begränsades med en tull för lyxvaror för vilket statsrådet hade gett en föreskrift den 15 mars 1921. 

Svärdtofsar och kragstjärnor − Officerares befrielse från tull för lyxvaror

Till Försvarsmaktens anskaffningar hörde många föremål som definierades som lyxvaror. Det här hade negativa effekter särskilt då det gällde officerares ekonomiska ställning, eftersom de  själv måste betala för sin tjänsteuniform och -utrustning. Därför föreslog krigsministeriet till statsrådet den 7 maj 1921, att föremål som hörde till officerarnas utrustning och som importerades från utlandet skulle befrias från tullavgiften för lyxvaror. 

Statsrådet godkände förslaget den 2 juni 2021, vilket innebar att Finlands officerare blev befriade från att betala tullavgift för föremål som hörde till deras uniformer. Dessa var till exempel riddar- och hederstecken i silke, sjöofficershattar, paradbälten och väskor, svärd och svärdtofsar, kragstjärnor samt mösskärmar kantade med guldtråd.

På statsrådets order skulle Finlands officersandelslag övervaka att de ifrågavarande föremålen endast såldes till personer som skulle använda dem. Dessutom skulle det bokföra antalet föremål som sålts till varje person. Med dessa åtgärder förebyggde man missbruk av tullbefrielserna. 

Tullbefrielser beviljade till försvarsmakten

Annat som Försvarsmakten fick tullbefrielse för i början av 1920-talet var olika slags försvarsmateriel importerade från utlandet och som försvarsmakten behövde. Krigsministeriet hade presenterat förslaget redan i oktober 1919. Statsrådet godkände det dock först den 28 juli 1921, genom att hänvisa till förordningen om tullavgifter och tillämpning av tulltariffen år 1919. 

Till följd av godkännandet av förslaget skulle varuförsändelser som anlände till försvarsmakten överlämnas tullfritt och utan tullkontroll till krigsministeriet från början av år 1922. Försvarsmateriel befriade från tullavgifter var bland annat elektriska telegrafer, fälttelefonapparater, traktorer, fältkök, teleskop samt kompasser. Vid tullklareringen av dessa varor skulle man använda tulldeklarationsböcker ämnade för detta ändamål.

Ung man i militärdräkt, 1920-talet

Ung man i militärdräkt, 1920-talet. Bild: Lusto - Finlands Skogsmuseum / Finna

Källor: Tullstyrelsens brev 1921.

I Tullens historieserie behandlas olika händelser i Tullens historia som i år firar jämna år. I år fokuserar vi särskilt på hur åtråvärda produkter har berört människors liv genom tiderna.

Tullimuseo