Hyppää sisältöön

Viranomaisten yhteisharjoitus Helsinki-Vantaan lentoasemalla 5.5.

Julkaisuajankohta 29.4.2021 14.00
Tiedote

Viranomaisten yhteisharjoitus vaarallisten aineiden valvonnan osalta järjestetään jälleen 5.5.2021 Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Yhteisharjoitukset ovat tärkeä osa tavaraliikenteen turvallisuuden varmistamista. Harjoitus näkyy mm. hälytysajoneuvojen liikkumisena lentoasemalla.

Viranomaisten yhteisharjoituksessa harjoitellaan tällä kertaa säteilyvaaratilanteen torjumista. Tullin tehtäviin kuuluu radioaktiivisten aineiden valvonta rajanylityspaikoilla. Valvonnan tarkoitus on mm. estää säteilylähteiden laiton maahantuonti.

Vaarallisten, mm. säteilevien tai kemiallisten aineiden eli ns. CBRNE-uhkien torjunta on osa Tullin normaalia toimintaa tavaraliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi. Osana valvontaa Tulli tekee säteilymittauksia. Laillisiin lähetyksiin kohdistuvalla valvonnalla varmistetaan, että niitä varten on olemassa asianmukainen lupa ja kuljetusturvallisuus on huomioitu.

Yhteistyöllä varmistetaan tavaraliikenteen turvallisuus

– Teemme säteilyvalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lentoasemat ovat merkittävässä asemassa säteilyvaaratilanteiden valvonnassa, sillä lentoliikenteen nopeutta hyödynnetään säteilevien tuotteiden kuljetuksessa, kertoo harjoitusta johtava tullitarkastaja Jussi Planting.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestettävä harjoitus on jatkoa vuoden 2018 kemikaalionnettomuusharjoitukselle ja vuoden 2019 tarttuviin tauteihin liittyvälle harjoitukselle. Harjoitusten avulla varmistetaan sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä aidoissa tilanteissa.

Harjoituksen toteuttamisesta vastaa Tulli yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa. Harjoituksen suunnittelussa on ollut mukana Hätäkeskuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoito, HUS, Poliisi, Rajavartiolaitos, Finavia, Finnair, sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Mediatiedote