Behandling av personuppgifter vid kommunikationen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i filer som används vid kommunikationen inom Tullen bygger på kundens samtycke. I samband med kommunikationen samlas personuppgifter in i följande sammanhang:

  • nyhetsbrev, inklusive meddelanden om störningar i elektroniska system 
  • utskickslistor för pressmeddelanden
  • prenumerationstjänsten för meddelanden
  • responsblanketter på webbplatsen tulli.fi och användningen av kakor
  • listor över inbjudna gäster
  • fotografier, videor och ritningar.

Med blanketten Prenumerera på nyhetsbrev, blanketten Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar och blanketten Prenumerera på Tullens meddelanden till din e-post samlar man in information i syfte att skicka ut nyhetsbrev och meddelanden. De insamlade uppgifterna används också vid informering av Tullens kunder och intressentgrupper, vid sändning av kundenkäter till Tullens kunder och intressentgrupper samt vid utveckling av serviceverksamheten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i fotografier, ritningar och videor är att dokumentera och informera om verksamheten samt belöna personer som deltagit i tävlingar.

Personuppgiftskategorier

I alla ovan nämnda sammanhang samlar man in kundernas e-postadresser. Vid användning av kakor på webbplat-sen tulli.fi sparas IP-adressen.

Fotografier, ritningar och videor kan innehålla följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt tävlingsdeltagares ålder.

Källor till personuppgifter

Kunderna förmedlar själva sina e-postadresser till kommunikationen. I listor över inbjudna gäster bygger uppgifterna på tidigare anställningsförhållanden eller kundrelationer eller partnerskap.

Tullen fotograferar och spelar in Tullens verksamhet samt tillställningar och evenemang som den deltar i. Personer som fotograferas eller filmas på offentliga platser eller på publikevenemang informeras inte separat om detta, om inte personens identitet tydligt framgår av bild- eller videomaterialet. I detta fall ber Tullens representant separat muntligt eller skriftligt om tillstånd att använda bilden eller inspelningen i Tullens material.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in vid kommunikationen lämnas inte ut till andra.

Kommunikationens söktjänster kan möjligtvis utföras i Förenta staterna. Tullen säkerställer tillräckligt skydd av personuppgifter genom att avtala om konfidentialitet och hantering av personuppgifter med registerföraren t.ex. genom de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och genom att se till att behandlingen av personuppgifter sker enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Fotografier och videor kan publiceras på Tullens intranät, nätsidor, sociala medier samt i tryckmaterial. Fotografier i Nyhetsrummet på webbplatsen och i pressmeddelanden får användas fritt av massmedier och andra. Bilder på sociala medier kan ses av alla.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Uppgifter på blanketter som finns på webbplatsen tulli.fi lagras inte i webbplatsens publikationssystem, utan de förmedlas per e-post till ärendets handläggare.

Prenumeranter kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev och meddelanden eller återkalla tillståndet till skickandet av kundenkäter via en annulleringslänk i kommunikationstjänsten, varpå e-postadressen raderas från sändlistan.

E-postadressen för den som prenumererar på nyhetsbrev raderas från tjänsteproducentens system sju dagar efter att prenumerationen annullerats. Mer information om systemet finns på nätsidan Postiviidakko.

Behandlingen av uppgifter som samlas in med blanketterna Vill du ge oss respons? och Fråga tullrådgivningen (personkunder och företagskunder) beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för rådgivningstjänster.

Mer information om distributionen av pressmeddelanden finns på ePress sidor.

Fotografier lagras i Tullens databaser, ett molnbaserat layoutprogram och museidatasystemet Musketti. Fotografier arkiveras även i pappersformat. Bilder och videor i Tullens databaser är skyddade mot utomstående användning och endast personer med användarrättigheter har åtkomst till dem. Fotografier och videor som är centrala för Tullens verksamhet lagras varaktigt. Material om tävlingsdeltagande lagras minst ett år och högst fem år.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information och enkäter för utveckling av serviceverksamheten.

Mervi Korpiaho
viestinta(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning