Behandling av personuppgifter vid kommunikationen

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i filer som används vid kommunikationen inom Tullen bygger på kundens samtycke. I samband med kommunikationen samlas personuppgifter in i följande sammanhang:

  • Nyhetsbrev, inklusive meddelanden om störningar i elektroniska system.
  • Utskickslistor för pressmeddelanden.
  • Prenumerationstjänsten för meddelanden.
  • Responsblanketter på webbplatsen tulli.fi och användning av kakor.
  • Listor över inbjudna gäster.
  • Fotografier, videor och ritningar.

Med blanketten Prenumerera på nyhetsbrev, blanketten Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar och blanketten Prenumerera på Tullens meddelanden till din e-post samlar man in information i syfte att skicka ut nyhetsbrev och meddelanden. Via responskanalen Hur skulle du utveckla innehållet på webbplatsen tulli.fi samlar man in respons per e-post för dem som ansvarar för webbplatsen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i fotografier, ritningar och videor är att dokumentera och informera om verksamheten samt belöna personer som deltagit i tävlingar.

Personuppgiftskategorier

I alla ovan nämnda sammanhang samlar man in uppgifter om kunden per e-post.

Fotografier, ritningar och videor kan innehålla följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt tävlingsdeltagares ålder.

Personuppgifternas källor

Kunderna själva förmedlar sina e-postadresser vid kommunikation. I listor över inbjudna gäster bygger uppgifterna på tidigare anställningsförhållanden eller kundrelationer eller partnerskap.

Tullen fotograferar och spelar in Tullens verksamhet samt tillställningar och evenemang som den deltar i. Personer som fotograferas eller filmas på offentliga platser eller på publikevenemang informeras inte separat om detta, om inte personens identitet tydligt framgår av bild- eller videomaterialet. I detta fall ber Tullens representant separat om muntligt eller skriftligt tillstånd att använda bilden eller inspelningen i Tullens material.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in vid kommunikationen lämnas inte ut.

Fotografier och videor kan publiceras på Tullens intranät, nätsidor, sociala medier samt i tryckmaterial. Fotografier i Nyhetsrummet på webbplatsen och i pressmeddelanden får användas fritt av massmedier och andra. Bilder på sociala medier finns till allas påseende.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Uppgifter på blanketter som finns på webbplatsen tulli.fi lagras inte i webbplatsens publikationssystem, utan de förmedlas per e-post till ärendets handläggare.

Prenumeranter kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev och meddelanden via en annulleringslänk i kommunikationstjänsten, varpå e-postadressen raderas från sändlistan.

E-postadressen för den som prenumererar på nyhetsbrev raderas från tjänsteproducentens system sju dagar efter att prenumerationen annullerats. Mer information om systemet finns på nätsidan Postiviidakko.

I fråga om respons som lämnas in på nätet raderas frivilliga kontaktuppgifter efter att man svarat på responsen. Responsen arkiveras utan avsändarens uppgifter.

Behandlingen av uppgifter som samlats in via blanketten Kysy Tullin tilastopalvelusta beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för statistikföring.

Behandlingen av uppgifter som samlas in med blanketterna Anna palautetta, Fråga tullrådgivningen (personkunder) och Fråga tullrådgivningen (företagskunder) beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för rådgivningstjänster.

Mer information om distributionen av pressmeddelanden finns på ePress sidor.

Fotografier lagras i Tullens databaser, ett molnbaserat layoutprogram och museidatasystemet Musketti. Fotografier arkiveras även i pappersformat. Bilder och videor i Tullens databaser är skyddade mot utomstående användning och endast personer med användarrättigheter har åtkomst till dem. Fotografier och videor som gäller Tullens centrala verksamhet lagras varaktigt. Material om tävlingsdeltagande lagras minst ett år och högst fem år.

Vid anvädning av kakor på webpplatsen tulli.fi sparas IP-adressen.

Kommunikationens söktjänster kan möjligtvis utföras i Förenta staterna. Tullen säkerställer tillräckligt skydd av personuppgifter genom att avtala om konfidentialitet och hantering av personuppgifter med registerföraren t.ex. genom de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och genom att se till att behandlingen av personuppgifter sker enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Piia Kaijanto

viestinta(at)tulli.fi

 

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag