Tillgänglighetsutlåtande – Tullräknaren

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullräknaren.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tullräknaren, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda Tullens webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16.15, tfn 0295 5201, skicka en skriftlig fråga till Tullrådgivningen eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

  • Objekt i trädvyns underobjekt går inte att expandera med tangentbordets Enter-knapp eller med Androids Talkback- skärmläsare. (WCAG 2.1.1)
  • Meddelandet om kakor saknar programnamn och aria-modal-attribut. Därtill är den programmässiga strukturen aningen oklar. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

  • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
  • Tjänsten utvärderades 11/2020 och 5/2021.
  • Utlåtandet upprättades 18.11.2020.
  • Utlåtandet granskades senast 1.6.2021.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst.

  • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
  • Tullens kundservice och kommunikation svarar för tillgängligheten av tjänsten Tullräknaren och svarar också på tillgänglighetsresponsen.
  • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
  • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.