Tillgänglighetsutlåtande – Tullräknaren


Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullräknaren (tulli.fi/sv/tullräknare).

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tullräknaren, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda vår webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16.15, tfn 0295 5201, skicka en skriftlig fråga till Tullrådgivningen eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet svarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Hela tjänsten förnyas på hösten 2020.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på några problem. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet.

Vanliga problem med webbplatsen (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.2, 2.4.3, 4.1.2)

 • Med skärmläsaren får man ingen information om att navigeringsmenyn har öppnats (alltid minimerad).
 • Navigeringsmenyn som ska öppnas är inte följande element i ordningen när man trycker på knappen.
 • Knappar i form av pratbubblor är svåra att hitta med skärmläsaren, eftersom funktionen inte har genomförts med länkar och kan inte användas med tangentbordet. Markören blir kvar på stängningsknappen när fönstret stängs.
 • Knappen Nästa tas ur funktion bara genom att utseendet ändras. Skärmläsaren läser länken normalt.
 • Tangentbordsfokus stannar på knappen Nästa eller Föregående när en ny sida laddas. Således talar skärmläsaren inte om att sidan byts eller att en ny sida öppnats.
 • Knappen Nästa är sista länken på sidan, därför är den svår att hitta.

Kontraster (WCAG 1.4.3)

 • Valutakursinformationens gråa text finns på en vit bakgrund.
 • Transportgrafikens vita text finns på en orange bakgrund.
 • Nästa-knappens vita text finns på en orange bakgrund.

Att förstora texten (WCAG 1.4.4)

 • Texten för produktkategorierna flyter ut på ikonerna.
 • Knappen Nästa trycks ut utanför fönstret.
 • Knappen Gå till innehållet är endast gömd med storleksattribut som blir synligt när texten förstoras.
 • Allt textinnehåll på knapparna ryms inte på dem.

Förloppsindikator (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2)

 • Objekten för förloppsindikatorn är knappar, men deras textinnehåll (namn) berättar inte tydligt vad knapparna gör.
 • Det aktuella momentet har endast markerats visuellt.
 • Användaren kan gå till följande moment fastän hen inte har utfört en uppgift i det föregående momentet.

Produktsida (WCAG 1.3.1, 1.4.11, 2.4.3, 4.1.3)

 • Kategorisidans mellanrubriker har inte markerats som rubriker.
 • Produktmenyns Föregående-knapp har gömts för skärmläsaren.
 • Skärmläsaren läser inte moms- och tullprocenten som ändras till vänster när användaren bläddrar i alternativen eller väljer ett av alternativen (informationen i koden i början av fönstret).
 • De valda produktkategorierna anges med en layout-ändring (orange kant och bollikon) och informationen är inte tillgänglig i koden.
 • Ramen för den valda kategorin och dess vita ikon uppfyller inte kraven gällande kontrast.
 • När produktmenyn stängs, blir markören kvar på knappen Färdigt och flyttar sedan till sidans nedre kant med följande rörelse.

Land-sidan (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)

 • Kodtexten för knapparna Välj motsvarar inte deras visuella innehåll. Ingen information fås om markeringsläget med skärmläsaren (texten på knapparna ändras inte ur skärmläsarens synvinkel).
 • Mellan områdesvalen finns en tom, visuellt gömd alternativknapp som syns för skärmläsaren (kopplad till en annan Välj-knapp).
 • Alternativknappar som hör ihop har inte grupperats rätt under fieldset-elementet.
 • Tilläggsinformation i samband med alternativknapparna har inte kopplats till knapparna i koden.

Sidan Avgifter (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.2.2, 4.1.2, 4.1.3)

 • Resultatet på sidan Avgifter har beskrivits separat i skärmläsarformat, men skärmläsaren läser ändå också det visuella textinnehållet eftersom det inte gömts för skärmläsaren. Dessutom finns grafiken i koden före en form som passar skärmläsaren, vilket gör att den senare informationen kan lätt ignoreras helt.
 • – Resultatet presenteras i article-elementet och har rollen ”contentinfo”, fastän det ifrågavarande elementet aldrig ska ha denna roll.
 • På sidan Avgifter finns två rubriker på <h3>-nivå med placeholder-text som är ämnade för skärmläsare.
 • ”Välj valuta” är ett av alternativen i rullgardinsmenyn för valuta fastän ”USD” redan är förvalt. 
 • Varje rullgardinsmeny på sidan Avgifter finns under sina egna fieldset-element och rullgardinsmenyernas etikett har skapats med legendelement.
 • Beräkningen sker automatiskt och skärmläsaren får inte denna information.

Sidan Transport och förtullning (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.2.2)

 • Sidan har inga rubriker som markerats på rubriknivå.
 • Alternativknapparna ändrar direkt grafiken som finns under dem i samband med valet.
 • Grafikens visuella förhållanden förmedlas inte i läsordningen 
 • Grafiken har decs-beskrivning, men skärmläsaren läser inte den. Rubrikelementet (title) är däremot tomt.

Animation (WCAG 2.2.2)

•    Animationen ”Vad kostar det?” uppfyller inte tillgänglighetskraven. Animationen som startar automatiskt och pågår i över 5 sekunder går inte att stoppa.

Upprättande av utlåtandet

 • Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:
 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör (Eficode)

I självutvärderingen har man använt sig av en extern nättjänst som mäter tillgänglighet
Tjänsten utvärderades 7/2019
Utlåtandet upprättades den 22 juli 2020
Utlåtandet granskades senast den 19 augusti 2020

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected]
 • Tullens Kundservice och Kommunikation svarar både för tillgängligheten av tjänsten Tullräknaren och för tillgänglighetsresponsen.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected].