Tillgänglighetsutlåtande: Ingångssidan för e-tjänster

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ingångssidan för e-tjänster.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda ingångssidan för e-tjänster kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du från Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • Länkar och knappar
  • Alt-texten ”Gå till Tullens startsida” i logolänken är inte tydlig, eftersom den tar användaren till ingångssidan för Tullens e-tjänster och inte till startsidan tulli.fi. (WCAG 2.4.4)
  • Länkarna till meddelanden som öppnas i en ny flik är markerade med ikoner men har inte namngetts i koden. Länkarnas funktionalitet kan komma som en överraskning för dem som använder skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
  • De som använder skärmläsare får ingen respons efter att de tryckt på en knapp för språkval. Då kan det förbli oklart för dem om någonting hänt. (WCAG 4.1.3)
  • Rutorna för de olika tjänsterna och elementet Ge respons har genomförts med hjälp av ARIA-attribut som knappar men de kan inte aktiveras med tangentbordets mellanslagsknapp. (WCAG 2.1.1)
 • Val av kundroll
  • I det expanderbara elementet för val av kundroll används ett aria-haspopup-attribut som inte borde användas i denna situation. (WCAG 4.1.2)
 • Mobilmeny
  • Att en knapp är fokuserad visas med ändring av knappens bakgrundsfärg men kontrastvärdet är under 3:1. (WCAG 1.4.1, 1.4.11)
  • Mobilmenyns tillgängliga namn är på alla språk ”toggle navigation”. Knappen saknar också ett aria-expanded-attribut som skulle ange knappens status. (WCAG 2.4.6, 4.1.2)
  • Ett innehåll som öppnats visas inte i HTML-koden genast efter knappen, vilket gör att navigerings- och läsningsordningen är felaktig. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Kontroll av tangentfokus
  • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, och vid byte av sida flyttar fokus därför till sidans huvudrubrik. På grund av denna teknik kan det hända att huvudrubriken på ingångssidan för e-tjänster inte läses av skärmläsaren, fast man skulle fokusera på den. (WCAG 2.4.3)
 • Rubrikstruktur
  • Den annars tydliga rubrikstrukturen på sidan bryts av en överflödig rubrik på H3-nivå: ”Detta är ingångssidan för Tullens e-tjänster. Välj vad du vill göra och gå till tjänsten.” (WCAG 1.3.1)
 • Skalbarhet
  • Sidorna skalar sig bra upp till de krävda 320 CSS-pixlar, men Ge respons -elementet täcker på en liten skärmstorlek en del av huvudrubrikerna på sidan. (WCAG 1.4.10)
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt: 

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 1/2019.
 • Utlåtandet upprättades 11.9.2019.
 • Utlåtandet granskades senast 22.11.2021.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av ingångssidan för e-tjänster. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.