Tillgänglighetsutlåtande: Ingångssidan för e-tjänster

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsterna på ingångssidan för e-tjänster kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden. Du kan också fråga tullrådgivningen, måndag–fredag kl. 8–16, tfn 0295 5201.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för webbplatsen:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.
Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Att navigera med tabbtangenten
  • Det är inte möjligt att nå alla element i gränssnittet med tabbtangenten (t.ex. tooltips).
 • Tullens logo / tillbaka till startsidan
  • Logon saknar textmotsvarighet, och den är gömd från skärmläsaren. Logon har dock funktionen ”tillbaka till startsidan”, som skärmläsaren inte kan upptäcka.
 • Visuellt fokus är inte tillräckligt
  • Det valda gränssnittselementet markeras inte tillräckligt tydligt, markeringen som indikerar fokus av element är för omärkbar.
 • Språket på sidorna
  • Språket på sidorna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar kanske texten på sidorna enligt reglerna på något annat språk.
 • Mobilmeny
  • I tjänsten finns en mobilmeny, men den är tom. Särskilt den som använder en skärmläsare börjar undra om hen öppnar en meny där det inte finns något innehåll.
 • Expanderbara element
  • Expanderbara element är bristfälligt definierade, så de fungerar nödvändigtvis inte korrekt med en skärmläsare. Det går att använda sidan också utan expanderbara element.
 • Länk som öppnas i en ny flik i webbläsaren
  • Länken Kontaktuppgifter till kundservicen öppnas i en ny flik i webbläsaren, men detta anges inte i länken.
 • Skipplänk
  • Skipplänkarna i tjänsten är osynliga, så seende tangentbordsanvändare kan inte använda dem, utan de måste gå igenom länkarna i det övre fältet innan de kommer åt sidans innehåll. Problement är inte stort, eftersom det bara finns några få objekt i det övre fältet.
 • Elementet Ge respons
  • Ikonen för elementet Ge respons är gömd från skärmläsare. Ikonen innehåller inte någon viktig information, men alla skärmläsare-webbläsare-kombinationen förstår inte den här lösningen och berättar kanske för användaren att ikonen saknar alt-text.
 • Rubriker
  • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. T.ex. nivån H2 saknas på många sidor.
 • Inloggningsuppmaning
  • Inloggningsuppmaningen kan inte upptäckas av en skärmläsare utan att man flyttar fokusen. När användaren kommer till sidan får hen inget meddelande om det.
 • Respons på utloggning
  • Med en skärmläsare får man inget meddelande om utloggning, och skärmläsaren läser inte heller upp texten ”Loggar ut…” som visas under utloggningen.
 • Kontraster
  • Kontrasten av de vita ikonerna mot den gråa bakgrunden är 2,35:1. Problemet minskas av att ikonerna är placerade i samband med texter som berättar vad ikonerna betyder.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 1/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected]

 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av ingångssidan för e-tjänster. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]