Hoppa till innehåll

Upphävande av slutgiltig antidumpningstull på platta produkter av aluminium med ursprung i Kina för nio månader – kontrollera om din säljare finns med på listan!

14.10.2021 11.24
Pressmeddelande

Kommissionen har infört en slutgiltig antidumpningstull på import av kinesiska platta produkter av aluminium. Antidumpningstullen borde ha betalats från och med den 12 oktober 2021, men nu har tullen upphävts för nio månaders tid. I EU:s officiella tidning nr L 359/11.10.2021 finns förordningen om införande av antidumpnngstullen och dess belopp samt förordningen om upphävande av antidumpningstullen publicerade. Antidumpningstullsatsen är olika för olika säljarföretag. Tullen gäller i fem år. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp för tullmyndigheterna.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (Taric-nummer  7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 ja 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer 7607 19 90 75, 7607 19 90 94).

Den slutgiltiga antidumpningstullen tillämpas inte på sådana platta produkter av aluminium som importeras för användning vid tillverkningen av kompositpaneler i aluminium och som har de tekniska egenskaper som anges i förordningen. Antidumpningstullen tillämpas inte heller på produkter som används som karosspaneler i bilindustrin eller på produkter av vilka flygplansdelar tillverkas.  För att antidumpningstullen inte ska tillämpas förutsätts att varorna används på det sätt som föreskrivs i tillståndet till slutanvändning. Därtill omfattas råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring i aluminium inte av den slutgiltiga antidumpningstullen.

Tullen frisläpper beloppen som ställts som säkerhet för den provisoriska antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar