Hoppa till innehåll

Tillverkar du grovplåtar av stål eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 3.6.2021 11.45
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut vid import av vissa grovplåtar av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen att vara 1.3.2022. 

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 och ex 7225 99 00 (Taric-nummer 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 35, 7225 99 00 40).

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr C 209, 2.6.2021. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar