Hoppa till innehåll

Sök till följande utbildning i examensdelen Fartygsklarering

Utgivningsdatum 27.9.2022 14.34
Pressmeddelande

Sköter du om deklarationsförfaranden vid införsel och utförsel i sjötrafik? Känner du till lagkraven som hänför sig till arbetet? Har du börjat med arbetsuppgifterna nyligen och behöver stöd i arbetet? Yrkesexamen inom tullbranschen har kompletterats med examensdelen Fartygsklarering, vars innehåll har formats av de centrala aktörerna och myndigheterna inom sjötrafiken.Fartygsklareringsutbildningen ordnas i samarbete mellan Tullens utbildning och Omnia.

Den följande gruppen inleder sina studier inom den enskilda examensdelen Fartygsklarering den 10 januari 2023 i Tullens mötes- och utbildningscentral i Helsingfors. Den förberedande utbildningen för examensdelen omfattar tre närstudiedagar och webbstudier som stöder och kompletterar dessa samt inlärning i arbetet. Ansökningstiden till utbildningen är 25.10.2021 kl. 00.00 ‒ 14.10.2022 kl. 23.59. Genomförandet av examensdelen förutsätter att sökanden arbetar med fartygsklareringsuppgifter.

Examen ordnas på finska.

Blev du intresserad? Du får mera information på Omnias webbplats och/eller av Omnias utbildare Sirpa Manninen (sirpa.h.manninen(at)omnia.fi).

Kundmeddelande