Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på turkiska platta produkter av järn och stål fr.o.m. 7.7.2021

8.7.2021 12.20 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 12.52
Pressmeddelande

Företag som importerar platta produkter av järn och stål från Turkiet ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 7 juli 2021. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr 238, 6.7.2021. Tullsatsen är olika för olika säljarföretag och tullen gäller i fem år. Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp.  Varan klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (Taric-nummer 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (Taric-nummer 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (Taric-nummer 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (Taric-nummer 7226 91 91 19) och 7226 91 99.

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen. Ingen slutgiltig antidumpningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar