Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Folkrepubliken Kina fr.o.m. 13.4.2021 – kontrollera om din säljare finns med på listan!

Utgivningsdatum 14.4.2021 11.40
Pressmeddelande

Företag som importerar valsade platta produkter av aluminium från Kina måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer  7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer  7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 ja 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer  7607 19 90 75, 7607 19 90 94). Du kan i EU:s officiella tidning nr L 124/12.4.2021 kontrollera hur stor antidumpningstullen på olika säljares produkter kommer att vara. 

Produkten undantas från den provisoriska antidumpningstullen om den importeras för användning vid tillverkningen av belagda rullar och kompositpaneler i aluminium och om den har de tekniska egenskaper som avses i förordningen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller inte produkter som används som karosspaneler i bilindustrin och inte heller produkter av vilka flygplansdelar tillverkas.  I dessa fall ska man ansöka om tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning. Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring i aluminium omfattas inte av den provisoriska antidumpningstullen.

I fortsättningen ska importörer ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar