Hoppa till innehåll

Avslutad översyn av import gällande en kanadensisk tillverkare av biodiesel

Utgivningsdatum 6.9.2021 11.05
Pressmeddelande

Kommissionen inledde den 16 december 2020 en undersökning av om importen av produkter tillverkade av Verbio Diesel Kanada Corporation skulle beviljas befrielse från de antidumpnings- och utjämningstullar som införts genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518 resp. genomförandeförordning (EU) 2015/1519.

Nu har översynen avslutats, eftersom den som lämnat begäran om undersökningen har återkallat sin begäran. Av undersökningen framkom inte heller någonting som tyder på att en fortsatt undersökning skulle ligga i unionens intresse. 

Produkterna som var föremål för undersökningen klassificerades enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1518 00 91 21, 1518 00 99 21, 2710 19 43 21, 2710 19 46 21, 2710 19 47 21, 2710 20 11 21, 2710 20 16 21, 3824 99 92 10, 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89, 3826 00 90 11).

Registreringen av importen av dessa produkter upphör och antidumpningstullarna tas ut retroaktivt fr.o.m. den 16 december 2020. Tullen skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen till de kunder som berörs av detta. 

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 311, 3.9.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar