Tillgänglighetsutlåtande – Egna uppgifter

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Egna uppgifter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Egna uppgifter, kan du kontakta Tillståndscentralen per e-post [email protected] i frågor gällande uppgifter om verksamhetsställen.

I fråga om garantiuppgifter kan du kontakta kredithanteringen via Tullens växel mån–fre 8–16.15, tfn + 358 295 5200, eller per e-post [email protected]

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du också av Tullrådgivningen, tfn. 0295 5201. 

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten har man använt riktlinjer för tillgång till webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).  

Kända problem med tillgänglighet

Några problem finns fortfarande gällande tjänstens användarvänlighet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Graferna i tjänsten har inte märkts ut som grafer i koden. (WCAG 1.1.1 och 1.3.1)
 • På sammandragssidan för blanketten ”Begäran om ändring av uppgifter om verksamhetsställe” har man vid placering av element ibland använt <br>-element, för vilka skärmläsaren läser t.ex. ”tom”. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns problem med kontrasterna mellan text och bakgrund vad gäller vissa knappar, felmeddelanden och formulärfält i felsituationer. (WCAG 1.4.3)
 • Förbindelsen bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits. (WCAG 2.2.1)
 • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, och vid byte av sida flyttar fokus därför till sidans huvudrubrik. Detta fungerar dock inte på ”Egna uppgifter”-startsidan. (WCAG 2.4.3)
 • Funktionaliteten av knappen/länken ”Stäng” i utskriftsvyn kan vara oklar när en skärmläsare används. (WCAG 2.4.4 och 4.1.2)
 • Det finns fokusproblem vid öppnande av modalfönster, och därför identifierar en skärmläsare nödvändigtvis inte modalfönstren. (WCAG 2.4.3)
 • Skärmläsaren får ingen information om när utskriftsvyn öppnas eller stängs. (WCAG 2.4.3)
 • Tabeller
  • Det finns problem med rubrikcellerna i tabeller som ska sorteras, och därför förmedlas ingen information om dem till skärmläsaren när man bläddrar genom tabellens celler. (WCAG 1.3.1)
  • Tabellerna saknar rubriker som märkts ut i koden och som skulle avslöja vilka uppgifter tabellerna presenterar. (WCAG 1.3.1)
  • Tabellraderna har inga enskilda ankarelement, utan alla celler i en rad har märkts ut som knappar i koden. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
  • Fallande eller stigande sortering av tabeller enligt rubriken anges inte i koden. (WCAG 4.1.2 och 4.1.3)
 • Skalbarhet
  • Rubriken på sammandragssidan för blanketten ”Begäran om ändring av uppgifter om verksamhetsställe” döljs delvis när sidan skalas mot 320 CSS-pixlars bredd. (WCAG 1.4.10)
  • Graferna för garantiuppgifter skalas inte under varandra i 320 CSS-pixlars bredd, utan de stannar på samma rad, och då måsten man skrolla sidan i sidled. (WCAG 1.4.10)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av Eficode, en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 09/2020.
 • Utlåtandet upprättades 15.9.2020.   
 • Utlåtandet granskades senast 15.9.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av tjänsten Egna uppgifter. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]