Behandling av personuppgifter vid statistikföring

Syftet med behandlingen av personuppgifter

I samband med statistikföring behandlas personuppgifter i syfte att styra och utveckla statistikföringen, samla in företagsuppgifter vid unionsintern handel, granska och producera statistik, ge ut statistikpublikationer och tillhandahålla statistiktjänster, distribuera statistik och behandla nätrespons samt skicka ut nyhetsbrev om statistik och testa statistiksystemen. Om de lagstadgade statistikföringsuppgifterna föreskrivs i statistiklagen (280/2004), tullagen (304/2016) och EU:s statistikförordningar och -regelverk. Utöver dessa behandlas personuppgifter för att sköta uppgifter i anknytning till Tullens myndighetsföreskrifter och -anvisningar.

Personuppgiftskategorier

I statistiksystemen lagras personkunders grunduppgifter (för- och efternamn samt kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer, adress och servicespråk). För företag och företagens kontaktpersoner lagras namn och kontaktuppgifter. I samband med Tullens statistikföringsuppgift samlas dessutom in följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter som anknyter till företagens Intrastat-anmälan i Tullens kundregister, vilka innehåller Intrastat-kontaktpersonens namn. Uppgifterna kopieras även i statistiksystemet.
  • I samband med förtullningshändelser överförs från personuppgifterna till statistiksystemet endast de åtta första tecknen i personbeteckningen.
  • E-postadresser till prenumeranter av Intrastat-nyhetsbrev.
  • Kontaktuppgifter som gäller registrerade prenumeranters prenumeration av statistikuppgifter.
  • Händelseuppgifter som gäller statistikföringsverksamheten är IP-adresser för användare av Uljas.tulli.fi-tjänsten. IP-adressen för alla som använder tjänsten sparas. Utöver IP-adressen lagras inte några andra uppgifter och IP-adressen kopplas inte till andra uppgifter.
  • Kontaktuppgifter till forskare som använder Tullens material för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar.

Personuppgifternas källor

Statistikuppgifterna erhålls av kunder och från förtullningshändelser.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter från statistikföring lämnas ut till Statistikcentralen för statistikföring. Uppgifterna kan i syfte att sköta myndighetsuppgifter överföras inom Tullen till Tullens andra funktioner. 

Personuppgifter i samband med statistikföring behandlas av anställda vid Tullen som arbetar med statistikföring, personer som utsetts för att upprätthålla tjänsteproducenternas programvaror samt de personer vid Tullen som har tillgång till informationssystemen som används för statistikföring.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Intrastat-uppgifter lagras i två år efter utgången av statistikåret, varpå uppgifterna raderas på basis av en årlig genomgång. De statistiska uppgifterna lagras varaktigt utan personuppgifter.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Olli-Pekka Penttilä

olli-pekka.penttila(at)tulli.fi

 

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning