Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

Utgivningsdatum 24.5.2021 11.43 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 14.39
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation träffades via Skype den 20 maj 2021. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen fungerar som ordförande för mötet. Vid mötet behandlades aktuella ämnen, såsom faserna för deklarering av säkerhetsuppgifter (ICS2), utrikeshandelsstatistik, Intrastat-ändringar, avskaffande av minimigränsen för momsuppbörd, reformen av förtullningssystemet samt aktuella ärenden inom tullbevakning. 

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande